Vlaamse regering roept belangenconflict in tegen plan-Wathelet

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
PHOTO_NEWS Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft vanmiddag een belangenconflict ondertekend tegen de gewijzigde vluchtroutes boven Brussel die federaal staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) gisteren invoerde.

Het belangenconflict komt er nadat ook sp.a ertoe had opgeroepen, net zoals N-VA-minister Geert Bourgeois indien er geen akkoord zou worden gevonden over een billijke spreiding van de vluchten.

Wathelet besliste gisteren om het spreidingsplan van de vluchten rond Brussels Airport op eigen houtje aan te passen, na fors protest uit Brussel. De Vlaamse partijen in de federale regering - CD&V, Open Vld en sp.a - reageerden woedend op die demarche. Peeters spreekt over een "eenzijdige beslissing".

Een belangenconflict schort de beslissing onmiddellijk met zestig dagen op.

De bijsturingen die Wathelet doorvoerde zouden er in de praktijk op neerkomen dat de bemiddelde zuidrand van Brussel wordt ontlast ten nadele van de Vlaamse noordrand. De drie Vlaamse vicepremiers schreven al een boze brief naar premier Di Rupo (PS) om het dossier op de tafel van de ministerraad te krijgen. Ook Di Rupo zelf zou de beslissing van Wathelet naar verluidt niet hebben kunnen smaken, aangezien de regering zich al in lopende zaken bevindt en hij een regeringscrisis tegen elke prijs wil vermijden.

"Eenzijdig beslissen kan niet"
Maar omdat het besluit binnen de federale regering tegenhouden niet mogelijk lijkt, wil sp.a een belangenconflict inroepen via de Vlaamse regering. "We zijn gevoelig voor de problemen in Brussel, maar eenzijdig beslissen om die naar Vlaanderen te verschuiven, kan uiteraard niet", hekelt sp.a-vicepremier Vande Lanotte. "Belgocontrol had veel opmerkingen op vlak van veiligheid, maar wij hebben de indruk dat daar niet zo naar geluisterd wordt."

Bevoegd federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH).
BELGA Bevoegd federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH).
Het plan-Wathelet voorziet minder vluchten via de gele, zuidelijke route, en meer via de noordrand.
De Morgen Het plan-Wathelet voorziet minder vluchten via de gele, zuidelijke route, en meer via de noordrand.

Overleg binnen de Vlaamse regering was er volgens Vande Lanotte nog niet. Op federaal vlak had hij wel al contact met CD&V en Open Vld. Vlaams N-VA-minister Geert Bourgeois liet al weten dat de Vlaamse regering een belangenconflict kan inroepen als er onder de Franstaligen in de federale regering geen bereidheid tot overleg zou bestaan. "Het kan niet dat de lasten van de Brusselse zuidrand gewoon worden doorgeschoven naar de Vlaamse noordrand", zei hij daarover.

"Er moet met de Franstaligen in de federale regering een akkoord worden gevonden over een billijke spreiding van de vluchten." Mocht die bereidheid ontbreken, waarschuwt de minister, "dan moet de Vlaamse regering alle ter beschikking staande middelen hiertegen aanwenden, met inbegrip van een belangenconflict".

Sp,a-vicepremier Johan Vande Lanotte.
BELGA Sp,a-vicepremier Johan Vande Lanotte.

Belgocontrol weigert plan-Wathelet toe te passen
Ondertussen meldt de krant Le Soir ook dat Belgocontrol, de instantie die instaat voor de vluchtroutes in het Belgische luchtruim, inderdaad categoriek weigert om de voorgestelde wijzigingen toe te passen. Die zouden een te groot risico voor de veiligheid vormen. De instantie heeft meer tijd nodig voor een grondige veiligheidsstudie en heeft daarover gisteren een advies uitgebracht aan het kernkabinet. Het klaagt ook de toegenomen complexiteit van het gebruik van de start- en landingsbanen aan.

De wijzigingen zouden er op neer komen dat de route die over de gemeente Etterbeek loopt, de helft minder gebruik zal worden. Tussen 22 uur en 7 uur zou ze zelfs helemaal niet meer gebruikt worden. Vliegtuigen die naar het zuiden vertrekken, zouden bij voorkeur gebruik maken van de zogenaamde Ikea-route, die over Nossegem loopt.

PHOTO_NEWS

Tweede argument
Met het belangenconflict, dat de beslissing van Wathelet automatisch voor zestig dagen zou opschorten, beschikt Belgocontrol over een tweede argument om geen gevolg te geven aan de instructies van Wathelet. Het andere argument is dat, zo legt Ben Weyts (N-VA) uit, een regering in lopende zaken "geen ingrijpende wijzigingen kan aanbrengen in politiek gevoelige dossiers" zoals dat van de vliegroutes. "Daar is de rechtsleer zeer duidelijk over."

Mocht Belgocontrol toch gevolg geven aan de beslissing van Wathelet, dan trekt Weyts met een kort geding naar de Raad van State, waarschuwt hij. "De regering kan deze beslissing in lopende zaken niet nemen, daar kan geen discussie over zijn. Juridisch kan Belgocontrol dit perfect naast zich neerleggen."

Ben Weyts.
PHOTO_NEWS Ben Weyts.

"Op kap van veiligheid"
Ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft vandaag tijdens een chatsessie op de website van de krant De Tijd gedreigd met de Raad van State. Rutten verwijt Wathelet dat hij campagne voert "op kap van de veiligheid". Wanneer ze leest dat Belgocontrol zelf heel wat vragen heeft bij de veiligheid van het plan-Wathelet, "vind ik het niet alleen mijn taak als politica, maar zelfs van alle burgers, om te zeggen: hier verzetten we ons tegen". Als Wathelet doorzet, is het heel simpel, zegt Rutten: "dan gaan wij naar de Raad van State, dan vind ik zelfs dat je alle mogelijke middelen moet gebruiken om ervoor te zorgen dat de veiligheid primeert".

De ligging van af- en aanvliegroutes moet billijk zijn en daar moet iedereen een steentje aan bijdragen, argumenteert ze. Maar de vliegroutes moeten ook veilig zijn. "Dat is essentieel. Voor mij is het heel simpel: als de veiligheid hier niet gegarandeerd is, vind ik het de taak van mij als politica, maar ook van alle burgers om naar de Raad van State te gaan of om een belangenconflict in te roepen."

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.
PHOTO_NEWS Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.