Verplicht Nederlands spreken voor sociale woning: ten vroegste in 2016

PHOTO_NEWS
De resultaatsverbintenis voor sociale woningen in Vlaanderen zal ten vroegste in het voorjaar van 2016 ingevoerd worden. De overstap van de bestaande inspanningsverbintenis naar de aangekondigde resultaatsverbintenis wordt door een advocatenbureau voorbereid. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Katrien Partyka (CD&V).

Minister Homans kondigde eerder al aan dat ze aan sociale huurders wil vragen aan te tonen dat ze Nederlands kennen. De bestaande inspanningsverbintenis, waarbij men de bereidheid moet tonen Nederlands te leren, is volgens de N-VA-minister te vrijblijvend. Daarom wil Homans overstappen naar een resultaatsverbintenis.

In de commissie Wonen herhaalde Homans dat het niet haar bedoeling is die resultaatsverbintenis te koppelen aan de toegang tot een sociale woning of het mogelijk verlies van een sociale woning. Dat zou ook indruisen tegen de grondwet. "Maar er zal wel degelijk een resultaat gevraagd worden", aldus Homans. En wie onvoldoende inspanningen doet om het beoogde resultaat te halen, zal een boete riskeren. Uitzonderingen blijven wel mogelijk. Zo kunnen analfabeten of mensen met medische problemen met een medisch attest een uitzondering krijgen.

Volgens Homans wordt nu met een advocatenbureau gekeken hoe de resultaatsverbintenis juridisch sluitend kan worden gemaakt. Dat werk is niet van vandaag op morgen klaar. Daarom zal de invoering van de resultaatsverbintenis ook ten vroegste voor begin 2016 zijn.

Er zal wel degelijk een resultaat gevraagd worden

Liesbeth Homans