Vakbonden Delhaize leggen akkoord komende dagen voor

BELGA
De vakbonden bij Delhaize leggen het ontwerpakkoord "tussen nu en 23 februari" voor aan de bedienden. De bonden en de directie bereikten gisteravond een akkoord, na maanden onderhandelen. Het voorziet in 1.800 vertrekken (700 minder dan initieel aangekondigd) via vrijwillig vertrek en vrijwillig brugpensioen vanaf 55 jaar.

"Het ontwerpakkoord moet in alle winkels worden voorgesteld. Dat gebeurt niet op één dag tijd", zegt Veerle Verleyen van de christelijke bediendebond LBC-NVK. De bond zit morgen intern samen om het akkoord te bespreken. Volgens Verleyen is brugpensioen mogelijk voor de bedienden die op 11 juni, de dag dat de intentie tot herstructurering werd aangekondigd, minstens 55 jaar oud waren.

Bij de Franstalige socialistische bediendebond SETCa wordt het ontwerpakkoord "voldoende evenwichtig geacht om het te verdedigen", aldus Myriam Delmée.

Als alle partijen het ontwerpakkoord goedkeuren, kan het tijdens een bijzondere ondernemingsraad op 23 februari ondertekend worden.