Vakbonden bereiken akkoord over zware beroepen bij ambtenaren: politie, militairen en brandweer al zeker op de lijst

Een deelnemer aan de betoging tegen het pensioenbeleid van de regering.
Photo News Een deelnemer aan de betoging tegen het pensioenbeleid van de regering.
Er is een consensus bereikt tussen de vakbonden en de overheid over wie nu precies binnen de overheid een zwaar beroep uitoefent. Dat zegt Luc Hamelinck, de voorzitter van ACV Openbare Diensten.

Binnen het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren, vond vandaag cruciaal overleg plaats over het dossier van de zware beroepen. Na meer dan tien uur onderhandelen is er een akkoord over een wettelijk kader bereikt. Er is alvast een lijst overeengekomen met zware beroepen. Staan alvast op de lijst: onder meer politie, militairen en brandweer. Er staat ook onderwijzend personeel op de lijst, maar het is niet duidelijk of het om het voltallige lerarenkorps gaat.

Stress verzwarend criterium
Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden. De regering is het in maart eens geraakt over een kader.

Zo zijn er criteria vastgelegd waaraan een 'zwaar beroep' moet voldoen: fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Mensen met zware beroepen zullen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen kunnen, maar nooit voor de leeftijd van 60 jaar.

"In z'n geheel of niet"
Vrijdag wordt het protocolakkoord voorgelegd aan het kernkabinet. Zowel de christelijke als de liberale vakbond laat verstaan dat de regering de uitgewerkte lijst in z'n geheel moet bekrachtigen. "We zullen niet aanvaarden dat er aan gesleuteld wordt, anders vervalt het compromis", luidt het. 

In 2025 zou er een evaluatie zijn van de lijst. Dan zal ACV opnieuw pleiten voor extra beroepen waar nu geen consensus over mogelijk was.

"Gematigd positief"
De socialistische vakbond zegt het ontwerpakkoord eerst te zullen voorleggen aan de achterban. Er werd een week uitstel gevraagd. "We zijn gematigd positief over enkele technische zaken", aldus voorzitter Chris Reniers. "Daar is vooruitgang geboekt". 

Zo zullen contractuelen en tijdelijken bij de overheid op dezelfde manier behandeld worden als statutairen. Ook de overgangsmaatregelen worden uitgebreid en verworven rechten uit het verleden mogen meegenomen worden. Reniers zegt echter dat ze nog steeds geen lijst onder ogen heeft gekregen. "De lijst bestaat, maar wij hebben ze nog niet gezien." 

Lastiger in privésector
Ook binnen de privésector zijn er onderhandelingen over wie nu al dan niet een zwaar beroep uitoefent. Dat overleg verloopt moeizamer en is veel complexer. Vakbonden en werkgevers zien het niet meteen zitten om een lijst van zware beroepen op te stellen, wegens veel te complex. Ze willen liever werken met criteria. Het water tussen beide is ook nog erg diep. 

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is tevreden dat er al met twee van de drie vakbonden een consensus is. Hij spreekt van "een belangrijke stap".
233 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


 • Peter Gijselaar

  Ze hebben goed voor hun eigen gezorgd. Alé zij die langer moeten werken gaan voor die elite moeten bij werken.

 • Willy Danys

  Er zijn 2 soorten zelfstandigen:bedriegers en dommeriken. Bedriegers zijn zij die gans hun loopbaan de mensen belogen en bedrogen hebben. Dommeriken zijn zij die het niet gedaan hebben....

 • guido de cock

  Prachtige reactie van Jos Vanhoedenaghe . Volledig akkoord .

 • luc rombauts

  wij zijn allen soldaat geweest. militairen een zwaar beroep? das toch om te lachen zeker?

 • armand mudah

  er zijn militairen in gevechtseenheden die regelmatig het veld in moeten en op buitenlandse zending gaan en anderen die heel hun carriere op een burostoel zitten ik zie niet in waarom die laatste vroeger op pensioen zouden moeten gaan