Vakbond en organisaties voeren ludieke actie tegen minimumdienst bij spoor

Ter illustratie: een trein in Brussel-Zuid.
photo_news Ter illustratie: een trein in Brussel-Zuid.
Niet iedereen is het eens met de invoering van een minimumdienst bij de spoorwegen in geval van staking. De Brusselse afdeling van de socialistische spoorbond ACOD Spoor en enkele organisaties voeren woensdag in de stations Brussel-Zuid en Brussel-Centraal een ludieke actie tegen de minimumdienst. "De actie zal geen impact hebben op het reizigersverkeer", verzekert Philippe Dubois, vakbondssecretaris van de Franstalige vleugel (CGSP Cheminots).

"We willen op een symbolische wijze tonen wat er zal gebeuren in geval van een minimumdienst", kondigt Dubois aan. Op uitnodiging van de socialistische vakbond nemen ook Hart Boven Hard/Tout autre chose, Inter-environnement Bruxelles en het comité "Catastrophe ferroviaire Buizingen: plus jamais" deel aan de sensibiliseringsactie. De actie heeft plaats tussen 8 en 9 uur in Brussel-Zuid en nadien in Brussel-Centraal.

De federale regering keurde eind juli het wetsontwerp over de minimumdienst bij de spoorwegen goed. De tekst wordt binnenkort aan het parlement voorgelegd.