Uitbuiting neemt fors toe op de Europese arbeidsmarkt

EPA
Het uitbuiten van werkkrachten is een sterk groeiend probleem in de Europese Unie. Het treft zowel EU-inwoners als migranten van buiten de Europese Unie, blijkt uit een studie van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA).

Hoewel de Europese wetgeving bepaalt dat iedereen recht heeft op eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden, is er toch nog veel misbruik. Vooral migranten die op zoek zijn naar een beter leven, zijn een makkelijk slachtoffer.

"Uitbuiting is een realiteit in de EU", aldus Blanca Tapia van FRA. Volgens haar neemt het fenomeen in sommige sectoren zelfs "endemische proporties" aan.

Concrete statistieken ontbreken, maar volgens FRA komt één op de vijf sociale inspecteurs of politieagenten minstens twee keer per week in aanraking met zware vormen van uitbuiting. Het agentschap illustreert met 217 case studies, zoals Litouwers die op Britse boerderijen werken maar gehuisvest worden in stallen zonder enige hygiëne, tot een Bulgaars echtpaar dat in Frankrijk in de fruitpluk 15 uur per dag werkt, maar slechts vijf van de 22 weken werd uitbetaald.

Behalve in de landbouwsector, is het probleem erg prangend in de bouw, de horeca, de voedingsindustrie en in de huishoudsector.

Migranten worden als erg kwetsbaar bestempeld, omdat ze de taal niet spreken en vaak niet op de hoogte zijn van hun rechten. Als ze die toch zouden opeisen, vrezen ze het slachtoffer te worden van ontslag of zelfs van uitwijzing.

De FRA meent dat de versnipperde Europese regelgeving en de verschillende inspectiestandaarden de strijd tegen uitbuiting bemoeilijken. Sommige landen pakken het probleem ook amper aan, en bieden weinig steun aan de slachtoffers.