Twee jaar onderhandelen over zware beroepen levert niets op: "Geen millimeter vooruitgang geboekt"

Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR).
belga Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR).
Vakbonden en werkgevers hebben na bijna twee jaar onderhandelen geen akkoord kunnen bereiken over wat als een zwaar beroep kan worden bestempeld. Dat is vernomen bij de sociale partners. De bal ligt nu in het kamp van de regering.

Al bijna twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent. Wie een zwaar beroep uitoefent, zou vroeger op pensioen kunnen. Op een finale bijeenkomst in het Nationaal Pensioencomité is beslist om een verdeeld advies uit te brengen over het dossier van de zware beroepen. "We gaan akkoord om niet akkoord te gaan", klinkt het bij de sociale partners.

80 criteria

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) bevestigt dat het gezien de veel te verregaande voorstellen van de vakbonden - tachtig criteria - het niet haalbaar bleek om tot gezamenlijke oplossing te komen. "Met tachtig criteria zou quasi iedereen een zwaar beroep hebben", klinkt het bij de werkgeversorganisatie. "Als de uitzondering evenwel de regel wordt, heeft iedereen een zwaar beroep en wordt de hervorming volledig uitgehold", aldus het VBO.

De werkgeversorganisatie ijvert om de algemene regel van 45 jaar te hanteren bij de uitwerking van het pensioen met punten. "Pas nadien kunnen we aan de hand van objectieve criteria bepalen welke uitzonderingen er zo nodig kunnen bestaan." Het VBO bepleit objectieve, meetbare en controleerbare criteria, zoals bijvoorbeeld gedurende lange tijd nachtwerk te hebben gepresteerd en waarvan is bewezen dat dit effecten kan hebben op de gezondheid.

Ondernemersorganisatie Unizo stelt vast dat "na twee jaar onderhandelen, er geen millimeter vooruitgang is geboekt". Volgens Caroline Deiteren van de Unizo-studiedienst moet de regering goed nadenken vooraleer een stelsel van zware beroepen in te voeren. Ze wijst op de moeilijkheid om wetenschappelijk onderbouwde criteria te vinden voor zware beroepen. Enkel van nachtarbeid is wetenschappelijk onderbouwd dat het belastend is. "De rest is te discutabel om pensioenvoordelen toe te kennen", aldus nog Deiteren. 

Enkel van nachtarbeid is wetenschappelijk onderbouwd dat het belastend is

Caroline Deiteren

Publieke sector

De bonden en werkgevers onderhandelden over zware beroepen in de privésector. Het overleg over zware beroepen in de publieke sector is wel nog lopende.

In principe is het nu aan pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) om het heft in handen te nemen, maar verwacht wordt dat de Waalse liberaal de onderhandelingen bij de ambtenaren zal afwachten alvorens initiatief te nemen.