Twee Belgen in bijzondere commissie Europees Parlement tegen belastingontduiking

Europees Parlement.
PHOTO_NEWS Europees Parlement.
Het Europees Parlement heeft vandaag het licht op groen gezet voor de installatie van een bijzondere commissie die onderzoek zal doen naar tax rulings in Europa. In de 45 leden tellende commissie zetelen twee Belgen: de groene fractieleider Philippe Lamberts (Ecolo) en PS'er Hugues Bayet.

Er was de voorbije weken heel wat te doen over het onderzoek naar belastingontduiking en -ontwijking dat het Parlement wil doen. Tegen de verwachtingen in slaagde de groene fractie erin voldoende handtekeningen te verzamelen om de oprichting van een heuse onderzoekscommissie op tafel te leggen. Na een negatief advies van de juridische dienst van het Parlement sneuvelde dat voorstel echter in de conferentie van fractievoorzitters. Daar werd besloten geen onderzoekscommissie, maar een bijzondere commissie op te richten.

In Straatsburg werd die commissie donderdag boven de doopvont gehouden. Ze zal de belastingafspraken ('tax rulings') bestuderen die sinds 1991 in de lidstaten worden gemaakt en de transparantie die daarbij aan de dag wordt gelegd. De commissie wil ook een inschatting maken van hoeveel de rulings aan de belastingbetaler hebben gekost en ze zal aanbevelingen voor de toekomst doen.

Het mandaat van de commissie bestrijkt een periode van zes maanden maar kan worden verlengd. Er zetelen 45 parlementsleden in, onder wie de Belgen Lamberts en Bayet.

Het Europees Parlement trok het dossier van de belastingafspraken naar zich toe nadat het LuxLeaks-schandaal in de herfst van 2014 was losgebarsten. Ook de onderzoeken die de Europese Commissie startte naar rulings in België ('excess profit rulings'), Luxemburg, Nederland en Ierland speelden mee.


In Straatsburg stemde een bijzonder ruime meerderheid voor de oprichting van de commissie: 612 stemmen voor, 19 tegen en 23 onthoudingen. Ook de groenen stemden voor, ook al herhaalden ze dat een bijzondere commissie slechts de op een na beste keuze is en dat ze liever een onderzoekscommissie hadden gezien. "We betreuren dat het Parlement niet ten volle zijn onderzoekscapaciteiten heeft willen uitoefenen", reageerde Philippe Lamberts.

De groenen zijn wel blij dat voor het mandaat van de commissie gekozen is voor het mandaat dat ze hadden voorgesteld voor hun onderzoekscommissie. Toch zal een bijzondere commissie volgens hen minder mensen, middelen en bevoegdheden hebben dan een onderzoekscommissie en vooral minder makkelijke toegang tot documenten.

Met die kijk op de zaken is liberaal fractieleider Guy Verhofstadt het niet eens. Hij noemde dat vorige week al "complete nonsens". "Het omgekeerde is net waar. Het mandaat van een onderzoekscommissie is beperkter want ze mag geen documenten opvragen over zaken waar al een onderzoek over loopt. Een speciale commissie kan dat wel en kan dus veel breder gaan."

Het mandaat van een onderzoekscommissie is beperkter want ze mag geen documenten opvragen over zaken waar al een onderzoek over loopt. Een speciale commissie kan dat wel en kan dus veel breder gaan

Guy Verhofstadt