Toptransfer: van de Nationale Bank naar bpost

Françoise Masai, midden.
BELGA Françoise Masai, midden.
Françoise Masai legt op 31 mei haar ambt neer als vicegouverneur van de Nationale Bank van België (NBB). Dat meldt de NBB. Vanaf 23 juni volgt ze Martine Durez op als voorzitster van de raad van bestuur bij bpost.

Masai trad in dienst van de NBB in 1971 en specialiseerde zich voornamelijk in internationale financiële vraagstukken. Op 1 maart 1999 werd ze tot directeur van de Bank benoemd en op 1 april 2011 tot vicegouverneur. Als lid van het directiecomité van de Bank was ze verantwoordelijk voor het departement Financiële markten, de Hoofdkas, de Juridische dienst en het prudentieel toezicht op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.

Ze was onder meer ook vicevoorzitster van de Hoge Raad van Financiën, lid van het Comité van het Rentenfonds, lid van het Directiecomité van de CBFA, lid van de Raad van bestuur van het Zilverfonds, lid van het Comité van Bazel voor toezicht op het bankwezen en plaatsvervangend lid van het Monetair Comité van de Europese Unie.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 werd aan Masai de titel van erevicegouverneur toegekend.