Timmermans: "Indexsprong ongedaan maken zou zeer onwijs zijn"

BELGA
"De indexsprong nu niet doorvoeren zou zeer onwijs zijn, want dan zal de loonkloof opnieuw groter worden", zo reageert VBO-topman Pieter Timmermans op het nieuws dat de loonkostenhandicap met onze buurlanden verkleind is tot 2,9 procent. Ook ondernemersorganisatie Unizo hamert op het behoud van de indexsprong.

Uit het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) blijkt dat de loonkostenhandicap met onze buurlanden langzaam slinkt. Terwijl we in 2013 nog 3,8 procent achterophinkten wat betreft de kost van een uurloon, is de achterstand dit jaar gedaald tot 2,9 procent. Tegen 2016 zou de loonhandicap tegenover Nederland, Frankrijk en Duitsland zelfs verdwenen zijn, als de lonen in ons land bevroren blijven.

Pieter Timmermans van het VBO noemt het nieuws vanmorgen op Radio 1 een goede evolutie die er is gekomen door de "succesvolle cocktail van drie maatregelen" onder de regering Di Rupo: de aanpassing van de index, een gerichte lastenverlaging en een blokkering van de lonen. "Als ook de nieuwe regering die mix wil doorvoeren, zitten we op schema."

Timmermans wijst op de belangrijke kanttekening die bij het rapport gemaakt moet worden, want de reële loonkloof met onze buurlanden blijft wel bijna 15 procent. "Het gaat in de goede richting, maar er moeten nog veel stappen gezet worden. De indexsprong ongedaan maken, zou dan ook zeer onwijs zijn." Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zag in het rapport geen reden om de indexsprong in vraag te stellen.

Poll

Moet ons land afstappen van de indexsprong nu de loonhandicap met de buurlanden verkleint?

  • Ja 72%
  • Neen 26%
  • Geen mening 2%

Overschatting

Ook Unizo hamert op het behoud van de indexsprong. De ondernemersorganisatie waarschuwt wel, net als het VBO, dat de verwachte stijging van de uurloonkosten in de buurlanden met 4,4 procent waarschijnlijk een overschatting is.

Dat was in het verleden ook al zo, met gemiddeld 1 procent. "Dit betekent dat het realistischer is te verwachten dat de loonkosten in de buurlanden met ongeveer 3,4 procent zullen stijgen de komende twee jaar. Rekening houdend met het feit dat, ondanks de indexsprong en de loonblokkering, de lonen in België met minstens 0,3 procent zullen stijgen (als gevolg van baremieke loonsverhogingen, nvdr), zou dit betekenen dat ons land er eind 2016 eindelijk in zal slagen de in 1996 vastgestelde doelstelling te halen", aldus Unizo.

De ondernemersorganisatie juicht dit toe, maar daarvoor blijft de volgende twee jaar dus wel loonmatiging én de indexsprong nodig. Zeker in de arbeidsintensieve productiesectoren blijft de kloof met Duitsland groot.

Het is realistischer te verwachten dat de loonkosten in de buurlanden met ongeveer 3,4 procent zullen stijgen de komende twee jaar.

Unizo

"Loonstop niet haalbaar"

Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV, benadrukt in een reactie echter vooral twee andere elementen uit het rapport: "Zo blijkt dat er ook in de komende jaren een sterke verhoging van de lonen zal zijn in onze buurlanden. De koopkracht verhogen is wel degelijk een belangrijk element van de relance in het buitenland." Daardoor ziet Ska ook bij ons ruimte voor soortgelijke maatregelen. "Een loonstop is niet haalbaar."

Ook moet de discussie over de competitiviteit verder gaan dan enkel een debat over de loonkosten. Ook de meerwaarde van innovatie en de prijs van de energiekosten moet voor het ACV in aanmerking genomen worden.

BELGA