Tien Europese landen willen financiële transactietaks tegen 2016

REUTERS
België en negen andere Europese landen willen ten laatste tegen januari 2016 een begin maken met de invoering van een taks op financiële transacties. Dat hebben de ministers van Financiën van de tien landen vandaag onderstreept in een verklaring.

De ministers van Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België, Oostenrijk, Griekenland, Slovakije, Portugal en Estland bevestigen in de verklaring hun vastberadenheid om door te zetten met de omstreden taks. Slovenië wil ook deelnemen, maar houdt zich omwille van vervroegde verkiezingen voorlopig afzijdig.

De tien ministers noemen voor het eerst een concrete startdatum voor implementatie: 1 januari 2016. In een eerste fase willen ze focussen op transacties in aandelen en bepaalde derivaten. Obligaties en andere afgeleide financiële producten worden dus uitgesloten van de taks, maar de verklaring stelt wel dat het toepassingsveld progressief kan uitgebreid worden.

Kritiek
Het voornemen stuitte vandaag op een beraad van de Europese ministers van Financiën op felle kritiek bij andere lidstaten. De Britse minister George Osborne sprak eens te meer zijn vrees uit voor de "extraterritoriale impact" en zei dat hij niet zal aarzelen om de taks opnieuw te bestrijden bij het Europese Hof van Justitie. Vorige week moest Osborne in Luxemburg nog het onderspit delven.

De Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem hekelde het gebrek aan transparantie van de tien landen. Hij herinnerde eraan dat zijn regering onder bepaalde voorwaarden een deelname wil overwegen, maar de nieuwe verklaring is volgens hem niet meer dan "een pamflet" dat toe te schrijven valt aan verkiezingskoorts.

Zijn Belgische collega Koen Geens haalt de schouders op: "Europa zoals we het vandaag kennen, had ook nooit bestaan als we niet met zes landen waren begonnen." Dat sommige tegenstanders zo fors uit de hoek kwam, schreef de CD&V-minister al evenzeer toe aan het feit dat de camera's draaiden.

Geens wees erop dat de verklaring expliciet stelt dat lidstaten nog steeds taks kunnen heffen op transacties die niet gevat worden door het Europese initiatief. De Belgische overheid beurt momenteel bijna 200 miljoen uit een taks op beurstransacties en dat inkomstenniveau moet behouden blijven, onderstreepte hij.

"Historisch akkoord"
11.11.11 spreekt in een reactie van "een historisch akkoord", maar blijft "waakzaam". De ngo waarschuwt voor een taks die overheidsobligaties en bepaalde derivaten links laat liggen. "Met zo'n uitzonderingen zet je de deur open naar financiële constructies en ontwijkgedrag, en maak je de potentiële speculatie daar weer groter", meent directeur Bogdan Vanden Berghe, die bepleit dat de opbrengst wordt geïnvesteerd op domeinen als sociaal beleid, klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking.