Thuisverplegers moeten voortaan bij elk huisbezoek identiteitskaart vragen

Bij sommige patiënten moeten thuisverplegers soms drie keer per dag langskomen. Zij zullen voortaan elke keer hun identiteitskaart moeten laten inlezen.
Thinkstock Bij sommige patiënten moeten thuisverplegers soms drie keer per dag langskomen. Zij zullen voortaan elke keer hun identiteitskaart moeten laten inlezen.
Thuisverpleegkundigen zullen vanaf 1 oktober verplicht zijn om de identiteit van hun patiënt te verifiëren aan de hand van de identiteitskaart en dat bij élk huisbezoek. Dat meldt het RIZIV. De nieuwe maatregel vergemakkelijkt onder meer de terugbetaling. De Onafhankelijke Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen heeft bedenkingen.

Vanaf 1 oktober moet elke patiënt verplicht zijn of haar elektronische identiteitskaart laten inlezen wanneer hij bezoek krijgt van een thuisverpleegkundige. Wanneer de patiënt dat niet wil of men het inlezen vergeet, wordt de derdebetalersregeling niet voltooid. Bij die regeling betaalt de patiënt enkel het zogenaamde remgeld of datgene wat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds. De rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

De technische apparatuur die daarvoor nodig is, staat echter nog niet op punt. En, misschien wel belangrijker, de patiënten werden niet op de hoogte gebracht. Voor hen blijft het veelal onduidelijk waarom ze plots hun identiteit moeten tonen. Dat zegt ook Karine Dethye aan RTL. Zij is secretaris bij de Onafhankelijke Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen.

"Onze patiënten vinden het een beetje vreemd dat we elke keer wanneer we langskomen de identiteitskaart moeten vragen. Sommige patiënten zien we tot drie keer per dag, bijvoorbeeld wanneer we ze insuline moet inspuiten. En dus zouden we drie keer hun identiteit moeten verifiëren. Bizar. Ik vrees trouwens dat we op die manier patiënten zullen verliezen."

Sommige patiënten zien we tot drie keer perdag, bijvoorbeeld wanneer we ze insuline moet inspuiten. En dus zouden we drie keer hun identiteit moeten verifiëren. Bizar

Karine Dethye

Fraude

Aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wordt nu ook gevraagd zo snel mogelijk het hoe en waarom van het nieuwe systeem aan het publiek te communiceren.

De maatregel zal volgens het RIZIV alleszins leiden tot een administratieve vereenvoudiging en een efficiëntere samenwerking tussen de zorgverleners en de ziekenfondsen. Ook eventuele fraude van zorgverleners en patiënten kan op die manier voorkomen worden, aldus het RIZIV nog. 

Ook elektronische vreemdelingenkaarten, geldige ISI+-kaarten - bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 12 jaar - komen in aanmerking, net als een geldig attest van de sociaal verzekerde afgeleverd door een ziekenfonds.