Telewerken door corona een geslaagd experiment? UGent vraagt mening werkgevers en leidinggevenden in onderzoek naar impact telewerk

Arbeidseconoom Stijn Baert.
Joel Hoylaerts/Photo News Arbeidseconoom Stijn Baert.
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat vele ondernemingen van de ene dag op de andere zijn overgeschakeld naar voltijds telewerk. Uit een eerdere enquête die UGent-onderzoekers enkele weken geleden afnamen, bleken de deelnemende werknemers, zeker degenen zonder inwonende kinderen, best tevreden te zijn met dat telewerk. In een vervolgonderzoek wil de UGent graag werkgevers en leidinggevenden aan het woord laten. Deelnemen aan het onderzoek kan hier.

Vele economen hopen dat onze economie zich na de coronacrisis zal kunnen herpakken zodat de schade op de arbeidsmarkt beperkt kan blijven. Maar misschien zorgt corona wel voor een blijvend effect, onder de vorm van de definitieve doorbraak van telewerk en digitaal vergaderen? “Zeker op korte en middellange termijn gaan er vermoedelijk minder bijkomende vacatures zijn op de arbeidsmarkt en zullen meer werkzoekenden moeten strijden om een positie,” zegt Stijn Baert, UGent-arbeidseconoom en werkexpert binnen het geldpanel van HLN en VTM Nieuws. “Wie denkt dat in die arbeidsmarkt werknemers blijvend telewerk zullen kunnen eisen, tegen de wil van hun werkgever in, heeft het mis volgens mij. Het hangt er dus sterk van af hoe werkgevers en leidinggevenden het verhoogde telewerk evalueren. Dat is momenteel een blinde vlek en die willen we invullen.”

Hoe kijken werkgevers en leidinggevenden in het algemeen naar telewerk? En is hun houding gewijzigd door het verhoogde telewerk gedurende de coronacrisis? “Dat telewerk en digitaal vergaderen blijvers zouden kunnen zijn, kan er ook mee te maken hebben dat werkgevers zich door de coronacrisis genoodzaakt zagen te investeren in technologische middelen die telewerk mogelijk maken”, zegt doctorandus Louis Lippens. “Of dat er aanpassingen in de werkorganisatie moesten worden doorgevoerd die erg bevallen. Ook daar willen we een zicht op krijgen.”

“Stuurt u werknemers aan of stelt u werknemers tewerk binnen een onderneming als eigenaar, manager, HR-specialist of (andere) werknemer met leidinggevende verantwoordelijkheden? Doe mee aan de enquête! Aangezien we enkel geïnteresseerd zijn in uw persoonlijke mening, zijn er geen foute of juiste antwoorden. De verwerking van de antwoorden gebeurt anoniem. Het invullen van de enquête zal minder dan 10 minuten in beslag nemen. Om de resultaten van de bevraging zo interessant mogelijk te maken, willen we een diverse steekproef aan Vlaamse werkgevers en leidinggevenden bereiken. Zowel twintigers als vijftigers, zowel mannen als vrouwen, zowel kortdurend geschoolden als hoogopgeleiden, uit de verschillende provincies.”

Neem nu deel aan onze enquête! De resultaten van deze rondvraag worden binnenkort bekendgemaakt in Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.