Te weinig sociale huurwoningen

De stijging van het aantal huurwoningen is ontoereikend voor de vraag. Zeker wat het segment voor de laagste inkomens betreft. Private verhuurders willen die groep vaak niet als huurder, omdat ze betalingsproblemen kunnen hebben. Er is ook een duidelijk tekort aan sociale woningen.