Sterke stijging vergoeding zelfstandigen voor hinder openbare werken

UNKNOWN

In 2009 hebben 748 zelfstandigen een inkomenscompensatievergoeding ontvangen van het federale Participatiefonds voor hinder door openbare werken. Dat is een sterke stijging in vergelijking met 2007 (86) en 2008 (159). De toename is het gevolg van een versoepeling sinds 1 januari 2009 van de regeling (halvering minimale sluitingstijd tot 7 dagen).

Dat antwoordt Vlaams minister-president Kris Peeters op een schriftelijke vraag van Peter Reekmans (LDD).

Vlaanderen
In 2007 werd in totaal 143.904 euro uitbetaald, in 2008 417.346 euro en in 2009 1.418.480 euro. Van de 993 toekenningen in de periode 2007-2009 was de grote meerderheid bestemd voor zelfstandigen in Vlaanderen (752), gevolgd door het Waals Gewest (186) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (55). Het gemiddeld uitgekeerd bedrag per dossier in het Vlaams Gewest bedroeg in deze periode 1.921 euro.

Twee maatregelen
Het Vlaams Gewest voorziet bovendien nog twee maatregelen om zelfstandigen te helpen die geconfronteerd worden met dit euvel. Het Vlaams Gewest kan zich vooreerst garant stellen voor maximaal 75 procent van een overbruggingskrediet. Dat gebeurde in de periode 2005-2010 in totaal 13 keer voor een totaalbedrag van 397.000 euro. Daarnaast kan ook een rentetoelage worden toegekend. Dat gebeurde in de periode 2007-2010 35 keer voor een totaal bedrag van 334.588 euro. (belga/ep)