Spilindex volgend jaar niet overschreden, verwacht Planbureau

anp
Het federaal Planbureau heeft zijn inflatievooruitzichten voor dit en volgend jaar iets naar beneden bijgesteld. Daardoor zou ook de spilindex niet worden overschreden voor 2019, zo blijkt uit de meest recente vooruitzichten die vandaag werden gepubliceerd.

Voor dit jaar gaat men uit van een inflatie met 2 procent, in plaats van de eerder verwachte 2,1 procent. Volgend jaar zou de inflatie nog slechts 1,2 procent bedragen. Eerder ging men voor 2018 uit van een inflatie van 1,5 procent.

De jongste overschrijding van de spilindex dateert van mei jongstleden. Na zo'n overschrijding worden, met enige vertraging, de sociale uitkeringen en ambtenarenweddes met 2 procent verhoogd.