Spectaculair meer Vlamingen met schulden

De OCMW's worden overstelpt door mensen die verdrinken in de schulden. Sinds 2006 is hun aantal toegenomen met 20 procent. Eén OCMW op de zeven moet zelfs wachtlijsten aanleggen. Dat zegt een onderzoek van Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene (CD&V). Hij kreeg van 102 van de 308 gemeentelijke OCMW's een antwoord op zijn enquête.

West-Vlaanderen en Limburg
Tussen 2000 en 2007 hebben de OCMW's 91,2 procent meer dossiers moeten openen van schuldbemiddeling voor hun klanten. Bij schuldbemiddeling is de schuldenberg zo hoog opgelopen dat het OCMW met de schuldeisers moet onderhandelen over een akkoord voor afbetaling. Vooral in West-Vlaanderen en in Limburg is het aantal dossiers voor schuldbemiddeling toegenomen: in Limburg met 144 procent, in West-Vlaanderen zelfs met 155,2 procent.

Nog meer
Dehaene voorspelt dat door de enorme stijging van de energieprijzen het aantal mensen met afbetalingsproblemen dit jaar nog sterker zal stijgen.

Schuldencentrale
De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) herhaalt daarom haar pleidooi voor de creatie van een schuldencentrale. "Tussen 2002 en 2007 zijn immers zowel het aantal achterstallige overeenkomsten, het aantal personen met betalingsachterstand als het totale achterstallige bedrag beduidend gedaald", klinkt het. Andere schulden nemen daarentegen een steeds grotere plaats in. Het gaat dan om belastingen, telefonie-, energie- en gezondheidszorgschulden. "In een derde van de dossiers van personen die om schuldbemiddeling gevraagd hebben, komt geen enkel krediet voor. Het aantal families met betalingsmoeilijkheden op het gebied van energierekeningen is daarentegen in 2006 met 50 procent toegenomen en door de enorme stijging van de energieprijzen zal hun aantal dit jaar nog sterker stijgen", luidt het nog.

Oplossing
Daarom pleit de BVK voor een uitbreiding van de gegevens die geregistreerd worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) tot andere dan kredietgegevens. "Het is belangrijk dat de kredietgever die gegevens kan consulteren, omdat die andere schulden een steeds belangrijkere plaats innemen in het huishoudelijk budget en in toenemende mate oorzaak zijn van overmatige schuldenlast", besluit de BVK. (belga/bf/sam)