Sp.a pleit voor label voor gevaarlijke bankproducten

UNKNOWN

Sp.a'ers Hans Bonte en John Crombez pleiten voor de oprichting van een agentschap dat financiële producten labelt en klanten op die manier beschermt.

Verantwoordelijkheid regering
Terwijl de rechtszaak tegen Citibank moet uitwijzen of de bank al dan niet op de hoogte was van problemen met de beleggingsproducten van Lehman Brothers die ze verkocht aan haar klanten, wijzen Bonte en Crombez de regering op haar verantwoordelijkheid. Een betere bescherming van de consument is cruciaal, vinden ze. "We moeten vermijden dat er discussies over informatie van spaar- en beleggingsproducten voor de rechtbank worden gevoerd", aldus Bonte.

Agentschap
Sp.a ziet heil in de oprichting van een agentschap dat toezicht houdt op financiële producten en ze een label toekent, om zo de banken niet langer "zelf te laten bepalen wat risicovol is en wat niet". "De overheid moet hier haar verantwoordelijkheid nemen en die producten labelen", zegt Crombez. "We doen dat ook met voeding om te zorgen dat ze veilig is. Op die manier zal de spaarder en de belegger in de toekomst weten wat hij of zij koopt en althans minder voor drama's en onaangename verrassingen komen te staan."

Globaal
De gouverneur van de Nationale Bank Guy Quaden sprak zich eind februari al positief uit over het idee van een agentschap dat nieuwe financiële producten moet goedkeuren. "Dat kan formidabel zijn op globaal niveau", zei hij in de parlementaire opvolgingscommissie rond de bankencrisis. (belga/ep)

Crombez
UNKNOWN Crombez