Socialistische vakbond verwerpt loonakkoord, ACV en ACLVB keuren het wel goed

De sleutel ligt bij het ABVV.
BELGAONTHESPOT De sleutel ligt bij het ABVV.
De drie vakbonden brachten vandaag hun definitieve stem uit over het loonakkoord. De liberale vakbond heeft het ontwerp van loonakkoord met 75,5 procent van de stemmen goedgekeurd. Dat is vernomen van voorzitter Mario Coppens. Eerder keurde ook al het ACV het ontwerpakkoord goed. Het ABVV heeft het akkoord met 56 procent verworpen. De negatieve uitslag van de stemming bij de socialistische vakbond komt niet helemaal onverwacht.

De sociale partners bereikten op 26 februari een ontwerp van loonakkoord voor dit en volgend jaar. Dat voorziet onder meer in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index, een verhoging van de minimumlonen met 10 cent per uur, een hogere tussenkomst voor openbaar vervoer en een soepelere regeling van SWT en landingsbanen, maar ook meer overuren en een verhoging van de uitkeringen.

Dat ontwerp is de voorbije weken voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de werkgevers. Die laatste kregen al groen licht.

Uitslag
De Algemene Raad van ACV keurde het loonakkoord intussen goed met 65 procent van de stemmen. “Het loonakkoord moet nu snel en integraal worden uitgevoerd.” Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans nu zijn vakbond het akkoord heeft goedgekeurd. “De mensen willen snel duidelijkheid over hun opslag of eindeloopbaanregeling.”

Ook de liberale vakbond keurde het loonakkoord met 75,5 procent van de stemmen goed. Bij de liberale vakbond gaf wat in het ontwerp van akkoord is bereikt over de landingsbanen en de versoepeling van de SWT-regels de doorslag. Wel dringt de vakbond aan op een aanpassing van de huidige loonwet. Die zorgt immers voor te weinig loonmarge. “Zonder aanpassing van de loonwet zijn in de toekomst geen interprofessionele akkoorden meer mogelijk”, aldus voorzitter Mario Coppens.

Het federaal bureau van de socialistische vakbond ABVV heeft het ontwerp van loonakkoord met een kleine meerderheid van 56 procent verworpen. Het ‘neen’ van het ABVV is vooral ingegeven door de te geringe maximale loonmarge van 1,1 procent bovenop de index, zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. “1,1 procent is te weinig voor onze mensen. Op het einde van de maand hebben de mensen te weinig over”, aldus Ulens. Ook de beperkte stijging van de minimumlonen met 10 cent per uur is voor het ABVV te weinig.

De soepeler SWT-regeling die in het ontwerpakkoord is overeengekomen, was dan weer positief, erkent de ABVV-topvrouw. “Maar onze jonge generatie heeft duidelijk gezegd dat ze meer koopkracht wil, net als de oudere generatie.”

Afwijzing

“De afwijzing door één vakbond is duidelijk een gemiste kans voor de sociale partners om verantwoordelijkheid op te nemen in moeilijke omstandigheden”, reageert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De werkgeversorganisatie vraagt dringend overleg met de regering om te bekijken hoe het loonakkoord toch “snel en efficiënt” in de praktijk kan worden gebracht, want “de meerderheid moet worden gerespecteerd”. Het ABVV zal geen actie voeren.

Ook de grootste arbeiderscentrale keurde het ontwerp af. Bediendecentrale BBTK zette het licht dan weer wel op groen. 

Net as het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijft ook Unizo achter het ontwerp van loonakkoord staan. De ondernemersorganisatie vraagt de regering om het loonakkoord volledig uit te voeren, ondanks het “njet” van de socialistische vakbond. “We hadden gehoopt dat de redelijkheid en het gezonde pragmatisme het finaal zouden halen”, reageert Unizo-topman Danny Van Assche in een persbericht op de afwijzing door het ABVV.

Minister van Werk Kris Peeters liet al weten dat hij een onderhoud met de Groep van Tien (het hoogste overlegorgaan van werkgevers en vakbonden, red.) zal organiseren.

“Akkoord nu snel en integraal uitvoeren” 

De ACV-top waarschuwt wel dat het akkoord in zijn geheel moet worden uitgevoerd. “Mensen moeten heel snel concreet voelen wat is goedgekeurd”, zegt Leemans. “Er kan geen sprake van zijn dat sommigen - die niet tot de sociale onderhandelaars behoren - een selectie gaan maken en dingen weglaten. Dan creëert men een heel groot probleem.”

Hoe het akkoord concreet toegepast kan worden met een minderheidsregering in lopende zaken, is niet meteen duidelijk. “We gaan dat technisch moeten bekijken. Maar waar een wil is, is een weg”, zegt Leemans. Hij rekent er ook op dat de werkgevers, die het akkoord ook hebben goedgekeurd, woord houden.

Als de socialistische vakbond actie zou voeren tegen het akkoord, dan zal ACV zijn militanten niet dekken om daaraan deel te nemen. “Het is niet aan de orde om in actie te gaan tegen een breed gedragen besluit dat in een algemene raad is genomen”, zegt Leemans. Maar als de regering het akkoord niet integraal zou uitvoeren, kan er wel een reactie komen. Daarover zou het bestuur volgende week dinsdag beslissen.

Waarom is zo’n loonakkoord belangrijk?

In het loonakkoord hebben vakbonden en werkgevers afgesproken met hoeveel de lonen dit en volgend jaar maximaal mogen stijgen. Dat wil niet zeggen dat ieders loon met 1,1 procent zal stijgen, maar het is wel de basis waarop alle loonsonderhandelingen per sector gevoerd zullen worden. In de ene sector (bijvoorbeeld de chemiesector) zullen de werknemers dat maximumbedrag binnenhalen, in een andere (bijvoorbeeld de textielsector) zal het wat minder zijn, afhankelijk van hoe goed het met de sector gaat.

De hele bedoeling van zo’n sociaal akkoord is om de onderhandelingen in bedrijven en sectoren vlotter te laten verlopen. Een vakbond zal dus niet zomaar 3 procent ‘opslag’ kunnen eisen aan de onderhandelingstafel. Maar de werkgever kan hen ook niet zomaar uitlachen als ze 1 procent vragen. De nationale bonden en werkgeversorganisaties hebben het gevecht dus al grotendeels gevoerd, waardoor er op lokaal vlak veel tijd bespaard kan worden.

Maar om het loonakkoord te laten gelden, moet het goedgekeurd worden door de leden van alle drie de vakbonden. Zij moeten op basis van die afspraken namelijk gaan onderhandelen met de werkgevers in hun sector. Als één vakbond op de rem staat, zoals nu, dan is er geen geldig loonakkoord. Dat is ook al eens gebeurd in 2014.

Wat nu?

Volgens de bonden en de werkgevers ligt de bal in het kamp van de regering. In 2015 voerde ze het sociaal akkoord grotendeels uit. Maar vandaag hebben we een ontslagnemende regering, zonder meerderheid in het parlement. De vraag is of het nog wel legitiem is dat zij daarover beslissen.

Er gaan ook stemmen op om het loonakkoord te laten goedkeuren door een meerderheid in het parlement. Maar dat is ook niet evident, want verschillende partijen willen bepaalde passages eruit halen. Alleen MR - behalve minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine - en CD&V willen het akkoord zonder meer goedkeuren. N-VA heeft kritiek op enkele pensioenverhogingen. Zij - en Bacquelaine - pikken het niet bijvoorbeeld niet dat de sociale partners het pensioen voor mensen die geen 42 jaar gewerkt hebben sterker willen verhogen dan dat van mensen zonder volledige loopbaan. Regeringspartij Open Vld wil dan weer niet weten van een versoepeling van het brugpensioen bij herstructureringen.

De kans bestaat dus dat enkel de delen van het loonakkoord worden uitgevoerd, waarover de voormalige meerderheidspartijen het eens zijn. De loonnorm kan er dan normaal gezien wel komen. Enig probleempje: als een sociaal akkoord wordt afgeschoten, dan moet de regering normaal gezien een maand wachten en ‘bemiddelen’. Tegen dan is het parlement ontbonden en zal de regering het toch nog zelf moeten beslissen, tenzij ze daar een mouw aan past.

Een andere optie is dat de bonden op sectorniveau beginnen onderhandelen maar dat kan toch chaos leiden. Kort samengevat: voorlopig is het nog onduidelijkheid troef.

Zuhal Demir (N-VA): “Asociaal akkoord”

Volgens N-VA-Kamerlid Zuhal Demir is de afwijzing van het loonakkoord door het ABVV al bij al een positieve zaak. “Dit was een asociaal akkoord dat jongeren de factuur liet betalen en gepensioneerden die hun hele leven hard gewerkt hebben bestrafte”, zegt Demir. Er stonden volgens haar enkele “vreemde” elementen in, met name dat de minimumpensioenen na een volledige loopbaan minder zouden stijgen dan die bij een onvolledige loopbaan.

Volgens het N-VA-Kamerlid is er geen tijd te verliezen en is nu opnieuw het parlement aan zet. De N-VA is bereid om vanuit het parlement steun te verlenen, onder meer voor een loonsverhoging met 1,1 procent bovenop de index. Ook moet worden teruggegrepen naar afspraken zoals gemaakt binnen de Zweedse coalitie, met name het verhogen van de leeftijd voor brugpensioen tot 60 jaar en het verhogen van de leeftijd voor landingsbanen naar 60 jaar. Wat de besteding van de welvaartsenveloppe betreft moet vooral gefocust worden op de laagste pensioenen bij volledige loopbanen.

Het wordt “eindelijk tijd dat Kris Peeters zich niet als vakbondsman, maar als minister van Werk gedraagt. Teruggrijpen naar de arbeidsdeal maakt daar deel van uit”, aldus nog Demir.
82 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Nancy Verhoeven

  De aanhouder wint en de andere vakbonden zullen achteraf mee profiteren.

 • Peeters Freddy

  Voor de rode bende is het nooit goed, tot de sossen in een regering zitten dan is alles goed.

 • Willy Slachmuylders

  De Vlaamse ABVV laten hun Inpakken door Robert Vertenueil dat is ne Waal die op kosten van devlamingen leeft 17 miljard krijgen de Walen van de Vlamingen !!! Allo !

 • Claude Tanghe

  Twee van de drie vakbonden gaan akkoord dus in een democratie betekend dit dat het word goedgekeurd maar het ABVV past deze regel niet toe als het in hun kraam niet past .

 • Lodewijk Verborgt

  Een echte socialist is pas gelukkig als hij kan staken. Waarom of waartegen? Geen belang, als hij maar kan staken.