Socialistische spoorbond trekt stakingsaanzegging voor rest week weer in

De socialistische spoorbond heeft de stakingsaanzegging die ze eerder vandaag had ingediend weer ingetrokken. Die bleek namelijk niet reglementair te zijn. Dat meldt vtm nieuws. Wat dat betekent voor het treinverkeer de komende dagen, is nog onduidelijk.

De socialistische spoorbond had deze ochtend een stakingsaanzegging voor morgen, donderdag en vrijdag ingediend. Maar die werd niet aanvaard door HR Rail.  De juridische werkgever van het spoorwegpersoneel waarschuwt er in een persbericht dan ook voor dat medewerkers die staken, ongewettigd afwezig zullen zijn. De spoorbond schort daarom de stakingsaanzegging voorlopig op en roept op om terug aan het werk te gaan.

HR Rail aanvaardt de stakingsaanzegging niet omdat de aanzeggingstermijn niet gerespecteerd werd. Daarnaast kan volgens het bedrijf geen beroep worden gedaan op een uitzonderingsmaatregel om de huidige stakingsaanzegging te verlengen. "De inhoud van deze stakingsaanzeggingen beperkt zich namelijk niet tot de motieven van de stakingsaanzegging van ACOD van 22 februari. Deze motieven betroffen regeringsmaatregelen, terwijl de motieven van ACOD sector "Spoor" maatregelen intern Belgische Spoorwegen betreffen", luidt het.

ACOD Spoor schort in "afwachting van juridisch onderzoek van onze kant" de stakingsaanzegging op en informeert zijn leden dat de staking niet gedekt kan worden. De spoorbond benadrukt wel dat de staking van maandagavond en dinsdag rechtsgeldig is en dat "eventuele strafmaatregelen naar militanten en leden die de voorbije dagen spontaan gestaakt hebben, door onze organisatie zullen gecontesteerd worden".

"We beraden ons eerstdaags binnen onze nationale instanties over de verder te volgen strategie", besluit de vakbond.

De Franstalige vleugel van de christelijke spoorbond (CSC-Transcom) gaat eventuele stakingsacties van haar leden wel dekken: zij ontvangen een stakersvergoeding. De vakbond roept echter niet op om het werk neer te leggen. Dat bevestigt vakbondsafgevaardigde Marianne Lerouge. Het is niet duidelijk of de Vlaamse vleugel hetzelfde doet. De stakende leden van CSC-Transcom zijn minstens tot vrijdag gedekt, luidt het. Wat dit betekent voor het spoorverkeer de komende dagen, blijft onduidelijk. Als de staking toch nog de hele week zou aanhouden, zou het voor het eerst sinds 1986 zijn dat het spoor een hele week plat ligt.

Vanmorgen sprak Michel Meyer, van de Franstalige vleugel CGSP, nog dreigende taal. "Zolang de regering bij haar beleid blijft, zullen er acties zijn. Als dat nodig is, houden we guerilla-acties. Wij zijn bereid om tot de finish te gaan. Als dat nodig is, zullen we alle overheidsdiensten platleggen om de regering te doen buigen", zei CGSP-voorzitter Michel Meyer vanmorgen op de RTBF. Hij wees in het radio-interview ook op de onafhankelijkheid van zijn vakbond tegenover politieke partijen zoals de PS of de PTB. "Niemand beïnvloedt de CGSP op politiek niveau."

'Als dat nodig is, zullen we alle overheidsdiensten platleggen om de regering te doen buigen'

Michel Meyer, CGSP

Kredietdagen zijn 'de druppel'

Bij het spoor wordt sinds woensdag gestaakt onder impuls van de Franstalige spoorbonden. Zij protesteren tegen een herberekening van de kredietdagen. Dat zijn compensatiedagen die de werknemers krijgen omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur. Volgens de bonden verliezen de spoorlui door de herberekening één tot twee kredietdagen. Vrijdag bleken de spoordirecties bereid de maatregel in te trekken indien de werknemers akkoord zouden gaan met enkele voorwaarden, zoals de schrapping van 15 november (Koningsdag) als extralegale feestdag. De achterban van de vakbonden verwierp dat voorstel echter.

Volgens Philippe Dubois van de Brusselse vleugel van de socialistische spoorbond zijn de kredietdagen de druppel. "Maar onze mobilisatie gaat veel verder dan dat", benadrukt hij. "Onze mobilisering kadert in de bredere context van een verhoogde productiviteit die aan het spoorpersoneel wordt gevraagd". Dubouis: "Ik wil niet dat de mensen denken dat we enkel strijden voor onze kredietdagen."

ACV-Transcom heeft geen stakingsaanzegging ingediend bij het spoor voor woensdag, donderdag en vrijdag, zegt Luc Piens, sectorverantwoordelijke spoor bij ACV-Transcom.