Sociale onvrede bij personeel Daikin Europe in Oostende

Foto Proot
Er is onvrede bij aircoproducent Daikin Europe in Oostende. Het gemeenschappelijk vakbondsfront deelt sinds deze ochtend pamfletten uit en dreigt met meer acties. Het personeel klaagt vooral over een te hoge werkdruk.

De problemen sluimeren al een tijdje bij Daikin. Er werd in 2014 een akkoord opgesteld dat een aantal plichten omschrijft voor zowel werknemer als werkgever. "Maar we hebben het gevoel dat er maar van één kant inspanningen worden geleverd", zegt Joachim Droogenbroot (ABVV Metaal) namens het vakbondsfront. "De vakbonden pikken het niet langer dat na het herhaaldelijk aankaarten van de problemen er geen oplossingen komen of snellere interventies gebeuren. Op het jongste sociaal overleg gaf het bedrijf duidelijk te kennen dat het de zaken anders ziet."

Er zijn meerdere problemen, maar de werkdruk, moeilijkheden rond flexibiliteit en verlofopname staan bovenaan. Ook het onderhoud van het machinepark, controle op de stock, de toelevering ... staan op de lijst van verzuchtingen. "De medewerkers van het bedrijf geven alles van zichzelf, al dan niet onder druk, terwijl het bedrijf nalaat om dringende en accurate acties te ondernemen", aldus Droogenbroot.

De vakbonden vragen ook dat mensen die al lange tijd een tijdelijk contract hebben, eindelijk een vast contract krijgen. Van de ongeveer 1.100 arbeiders zijn er ongeveer 450 arbeiders met een tijdelijk contract. "Sommigen werken hier al jaren en zijn structureel tijdelijk in dienst. Ook voor hen vragen we een oplossing", besluit de vakbondsman.

Alle werknemers krijgen deze ochtend een pamflet aan de poorten van Daikin. Het vakbondsfront sluit verdere acties niet uit, maar een stakingsaanzegging is er nog niet. Met ruim 1.600 werknemers in totaal is Daikin Europe in Oostende een van de grootste werkgevers uit de ruime regio.
3 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


  • Johny Lapeire

    Hoog tij om de zaak te versassen naar een der lage loonlanden, daar zijn ze blij dat E werk hebben en hebben geen last van rode, groene en blauwe vakbonds vuilniszakken.

  • bert triau

    helaba , dat mag niet van nva he , staken !!

  • Chris Deckers

    Vakbonden komen in actie want hun eigen hangmat wordt bedreigd. Geen probleem voor de regio, de Keizer heeft Oostende zodanig tot bloei gebracht dat er rustig een bedrijfje als Daikin mag vertrekken, ze zullen het amper merken in het probleemloze rijke Oostende waar de middenstand floreert, geen enkel bedrijfspand of winkel leeg staat en iedereen boven het landelijke gemiddelde leeft. Kan ook amper anders met een professor Economie.