Sociaal overleg gaat door: Groep van Tien alweer bijeen

Sociaal overleg (archiefbeeld).
PHOTO_NEWS Sociaal overleg (archiefbeeld).
Nog geen week nadat de werkgevers en de vakbonden - met uitzondering van het ABVV - een ontwerp van akkoord hebben gesloten over de lonen en uitkeringen voor dit en volgend jaar, kwam de Groep van Tien woensdag opnieuw bijeen. Ditmaal ging het over de beschikbaarheid van oudere werklozen en bruggepensioneerden.

Werkgevers en vakbonden kwamen bijeen over de beschikbaarheid van oudere werklozen en SWT-ers (vroegere brugpensioen). Sinds 1 januari geldt de verplichting dat gewone werklozen en SWT-ers tot hun 65 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt, met uitzondering voor wie 60 jaar of ouder was op 31 december 2014 en al in de werkloosheid zat.

De vakbonden willen dat die maatregel wordt teruggeschroefd. Ze argumenteren dat er sprake is van contractbreuk voor wie al in SWT zit of in vooropzeg met het oog daarop. Ze spreken ook van een 'pestmaatregel'. Oudere werkzoekenden hebben het al moeilijk genoeg op de arbeidsmarkt.

De sociale partners zouden het dossier van de beschikbaarheid binnen twee à drie weken willen afronden. Er rest ook nog een discussiepunt over de financiering van de preventiediensten, een resterend 'los eindje' van het dossier over het eenheidsstatuut.