Schotland verbiedt ggo's uit angst voor milieueffecten

thinkstock
De Schotse regering beslist om genetisch gemodificeerde organismen uit de landbouw te weren. De overheid wil het "groene en zuivere label" van Schotland behouden, volgens het persbericht.

Richard Lochhead, bevoegd voor landbouw in de Schotse regering, wil het verbod invoeren volgens de Europese regelgeving. De EU-wetgeving verbiedt de ggo's niet, maar laat leden wel toe om uit die clausule te stappen.

Ongerust
Volgens Lochhead wegen de voordelen niet op tegen de nadelen van ggo's. Hij benadrukt in het persbericht ook de lage vraag naar ggo-producten in Schotland. "De Schotse overheid is al ruime tijd bekommerd om genetisch gemodificeerde gewassen - zorgen die worden gedeeld door andere Europese landen en consumenten, en die niet lichtzinnig genegeerd moeten worden", zegt Lochhead.

Onderzoek
Schotland wil ggo-maïs, dat door de EU reeds werd goedgekeurd, bannen. Daarnaast komen ook zes andere gewassen - die nog op Europese goedkeuringen wachten - op de zwarte lijst. Het verbod geldt enkel voor het commercieel gebruik. Wetenschappelijk onderzoek zou dus een vrijgeleide krijgen om ggo's verder te onderzoeken in afgesloten serres.

De Schotse overheid is al ruime tijd bekommerd om genetisch gemodificeerde gewassen

Richard Lochhead
kos

Boeren teleurgesteld
De beslissing werd positief onthaald bij milieubewegingen, maar de Schote boerenvakbond reageert scherp. Volgens NFU Scotland benadeelt het voorstel de positie van de Schotse boeren tegenover andere landen. Engeland staat bijvoorbeeld wel positief tegenover ggo-gewassen.

Er bestaat een wetenschappelijke consensus over de veiligheid van ggo's. In Noord-Amerika en Azië worden de gemodificeerde gewassen massaal geoogst. Maar Europa is al jaren verdeeld over de toepassing en heel wat lidstaten en Europese milieuorganisaties maken zich zorgen over de impact van ggo's op het milieu.

AFP