Schandaalmotor VW kreeg interne milieuprijs

AFP
De Duitse autobouwer Volkswagen heeft de motor EA 189 - waarrond het schandaal met de gemanipuleerde software draait - in het verleden nog een "interne milieuprijs" gegeven. VW loofde destijds de "maatregelen binnen de motor", waarmee die "als eerste dieselmodel in de VS de strengste uitstootnorm ter wereld" haalde. Het schandaal met de sjoemelsoftware plaatst de motor nu in een heel ander daglicht.

Het team dat de dieselmotor ontwikkelde, haalde in juli 2008 de derde plaats bij het onderdeel "Product" van de "Interne Milieuprijs". "De vermindering van de uitstoot van stikstofoxiden met 90 procent wordt bereikt door maatregelen in de motor in combinatie met een nieuw soort nabehandeling van de uitstootgassen", luidde het destijds in een persbericht.

Met de interne milieuprijs beloont VW medewerkers die "zich op een bijzondere wijze en met veel creativiteit voor de bescherming van het milieu hebben geëngageerd", aldus nog de autobouwer in het persbericht. Het ontwikkelaarsteam prees de motor destijds ook in vakkringen de hemel in, zo merkte het Duitse persagentschap DPA op.

Intussen is gebleken dat de Amerikaanse uitstootnormen gehaald werden door gemanipuleerde software. Tijdens de tests brengt het programma de motor in een besparende modus.