Rudy De Leeuw keurt jaarverslag Nationale Bank af: "Voorstellen werken verarming in de hand"

Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV.
PHOTO_NEWS Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV.
Rudy De Leeuw heeft in zijn hoedanigheid als regent van de Nationale Bank (NBB) het jaarverslag van de NBB afgekeurd. De voorstellen van de Nationale Bank zullen een algemene verarming van de bevolking in de hand werken, haalt de ABVV-voorzitter uit.

Als voorzitter van het ABVV kan hij niet akkoord gaan met enkele fundamentele beleidsaanbevelingen die de bank doet, zo luidt het. "De voorstellen die worden gedaan, zullen niet voor de creatie van kwalitatieve jobs zorgen, zullen geen heropleving van de economische vraag met zich meebrengen, maar zullen wel een algemene verarming van de bevolking in de hand werken", zegt hij.

Volgens De Leeuw onderschat de Nationale Bank het probleem van de deflatie in de eurozone. Die "dreigt helemaal verankerd te geraken door de neerwaartse druk op de lonen overal in Europa", zegt De Leeuw. "Het is bizar dat de Nationale Bank de zogenaamde tweederonde-effecten negeert: loononderhandelaars en prijszetters calculeren de lage inflatie in hun onderhandelingen in waardoor we in een Japans scenario van lage groei en lage inflatie dreigen vast te komen zitten."

"De NBB beschouwt het monetair beleid als belangrijkste middel om de economische groei te stimuleren, dit terwijl allerlei internationale instellingen de rol van het stimuleren van de koopkracht/vraag naar voor schuiven", legt de socialistische vakbond uit. "Het doorzetten van de structurele hervormingen, die economische groei en sociale vooruitgang in vele Europese landen hypothekeren, kunnen we niet steunen. Zeker indien opgeroepen wordt om dit beleid in België te implementeren."

De vakbond betreurt ook dat de NBB er "expliciet niet voor kiest om grote vermogens een navenante inspanning te laten doen" en dat de centrale bank de "radicale" pensioenhervorming van de regering steunt. "Langer werken, minder verdienen en later een lager pensioen. Is dat wat de Nationale Bank echt wil? De werknemers verarmen en de vraag verder ondermijnen, zal het resultaat zijn van de voorstellen van de NBB."

Het doorzetten van de structurele hervormingen, die economische groei en sociale vooruitgang in vele Europese landen hypothekeren, kunnen we niet steunen

Rudy De Leeuw