Rijkste 1 procent Belgen bezit ruim 12 procent van totale vermogen

ANP
Uit een studie van de Universiteit Antwerpen die De Standaard kon inkijken, blijkt dat de vermogens in België erg ongelijk verdeeld zijn. De tien procent rijksten in ons land zijn meer dan 254 keer rijker dan de tien procent armsten. Bovendien bezit het rijkste procent tien procent van het totale vermogen.

De vermogenskloof is in België 45 keer groter dan de inkomenskloof. Dat besluiten onderzoekers Sarah Kuypers en Ive Marx van de Universiteit Antwerpen uit hun studie. Het gaat om cijfers van 2010. De tien procent armste huishoudens bezat toen minder dan 2.700 euro netto vermogen, de tien procent rijksten meer dan 687.000 euro. De rijkste 5 procent bezit evenveel als de 75 procent armsten.

Het rijkste 'one percent' in België bezat in 2010 12,37 procent van het totale vermogen in ons land. Dat terwijl het armste procent meer schulden had dan bezittingen, en dus een negatief netto vermogen.

Opmerkelijk is dat een aanzienlijke groep van mensen met een laag inkomen toch een groot vermogen heeft. Tien procent van de inkomensarme gezinnen had een netto vermogen van meer dan 476.000 euro.