Recht op werken onvoldoende gerespecteerd? Jambon schakelt desnoods politie in

VBO waarschuwt dat blokkerende stakersposten strafbaar zijn

PHOTO_NEWS
Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil dat bij de nationale staking van maandag de proportionaliteit wordt gerespecteerd tussen enerzijds het recht op staken en anderzijds het recht op werken. Hij kondigde donderdag in de Kamer aan dat hij uur per uur zal nagaan of die proportionaliteit wordt gerespecteerd. Indien nodig zal hij maatregelen nemen met de lokale en federale politie. In aanloop naar de nationale staking van 15 decemer, waarschuwt werkgeversorganisatie VBO dat stakersposten die werkwilligen blokkeren, strafbaar zijn.

Zowel Jambon als zijn collega van Werk Kris Peeters werden tijdens het wekelijkse vragenuurtje aan de tand gevoeld over de stakingen van de voorbije weken. Vanuit de meerderheid benadrukten Zuhal Demir (N-VA) en Egbert Lachaert (Open Vld) dat er naast het recht op staken, ook een recht op werken bestaat. "Niemand kan daar aan tornen, ook de vakbonden niet", zei Demir, terwijl Lachaert waarschuwde dat ons land zijn economie kapot aan het staken is.

Peeters antwoordde dat er geen wettelijk kader bestaat over de uitoefening van het recht op staken. Wel herinnerde hij aan een herenakkoord dat werkgevers en werknemers in 2002 sloten. "Ik hoop dat het herenakkoord ook in de praktijk wordt gerespecteerd. Voor diegenen die willen staken, geen probleem. Maar diegenen die willen werken, moeten daar ook de kans toe krijgen", zei hij. Lachaert liet daarop horen dat, indien het recht op werken niet wordt gerespecteerd, zijn partij andere initiatieven zal nemen.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon herinnerde er aan dat de lokale autoriteiten, die als eerste verantwoordelijk zijn voor de ordehandhaving, waakzaam moeten zijn voor het respect voor die proportionaliteit en beide rechten tegenover mekaar moeten afwegen. Hij kondigde aan dat hij maandag uur per uur zal nagaan of die proportionaliteit wordt gerespecteerd. Zonodig zal hij met de lokale en federale politie maatregelen nemen.

Niemand kan aan het recht op werken tornen, ook de vakbonden niet

Zuhal Demir (N-VA)

VBO informeert werkgevers

De algemene staking maandag komt er na de verschillende provinciale actiedagen. Toen waren er hier en daar al incidenten, waarbij werkwilligen of bedrijfsleiders de toegang tot hun onderneming werd ontzegd door stakers. Het ziet er naar uit dat er op 15 december nog meer stakersposten zullen opduiken, met dus mogelijk meer hinder voor werkwilligen.

Het VBO zegt dan ook de werkgevers "te informeren" over hun rechten. "Het moedwillig belemmeren van het verkeer op spoor, weg of water, wordt bestraft door artikel 406 van het strafwetboek", luidt het. "Het stakingsrecht vormt daar geen uitzondering op".

Het VBO vraagt aan de autoriteiten op alle niveaus om alles in het werk te stellen om de schade die deze vakbondsacties kunnen aanrichten op het terrein en de negatieve impact ervan op de economie, te voorkomen.

Het moedwillig belemmeren van het verkeer op spoor, weg of water, wordt bestraft door artikel 406 van het strafwetboek

VBO

Deurwaarder

De oproep van het VBO krijgt de steun van Unizo en van het NSZ. Unizo vindt dat staken een recht moet blijven maar pikt het niet dat werkwilligen tegengehouden of geïntimideerd worden. De ondernemersorganisatie herinnert bedrijven eraan dat ze indien nodig een deurwaarder kunnen sturen. Op de website www.unizo.be/staking of het telefoonnummer 0800/20.750 kan men terecht voor advies, of om aangifte te doen van onregelmatigheden.

NSZ gaat nog een stapje verder en pleitte onomwonden voor een verbod op het afzetten van industrieterreinen en op het belemmeren van werkwilligen.