Raad van State vernietigt deel ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace

De Uplace-site.
BELGA De Uplace-site.
De Raad van State heeft een gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin zich het Uplace-project bevindt, vernietigd. Dat gebeurde na een klacht van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL) en Greenpeace Belgium.

De Vlaamse overheid heeft bij de opmaak van het plan erkend dat voor de realisatie van 'verkeersgenererende bestemmingzones', zoals voor het Uplace-project, openbaarvervoersmaatregelen noodzakelijk zijn, in het bijzonder een nieuw treinstation aan de Kerklaan te Machelen en een nieuwe tramverbinding langs de Woluwelaan (R22), zo stelt de Raad van State.

Toch heeft de Vlaamse overheid die openbaarvervoersmaatregelen niet opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan, maar ze er integendeel bewust van losgekoppeld, aldus de Raad. In het arrest stelt de Raad van State vast dat de Vlaamse overheid in het ruimtelijk uitvoeringsplan de realisatie van de verkeersgenererende bestemmingzones afhankelijk moest maken van de realisatie van de openbaarvervoersmaatregelen. Door dit niet te doen is de Vlaamse overheid tekort geschoten in de op haar rustende zorgvuldigheidsplicht.

Daarom besliste de Raad van State om het cluster C3 "Reconversiegebied Vilvoorde-Machelen", waarbinnen het Uplace-project gerealiseerd zou worden, van het GRUP VSGB te vernietigen. Eind vorige maand vernietigde de Raad van State ook reeds de milieuvergunning voor Uplace.

De inplanting van Uplace was een van de laatste beslissingen van de regering-Peeters I, met CD&V, Open Vld en sp.a. Daarvoor werd een 'brownfieldconvenant' afgesloten, dat de reconversie regelt voor het oude bedrijventerrein waar Uplace gepland is.

Rechtsonzekerheid
Volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) leidt het jarenlange Uplace-gestuntel tot een volledige rechtsonzekerheid, zowel voor de steden als voor de investeerders. Bonte wijst erop dat het tien jaar geduurd heeft om het GRUP op te stellen. "Door Uplace is nu alles vernietigd en dreigt alles, zoals de reconversie, stil te vallen", klaagt de sp.a'er aan.

Dat is zowel nefast voor publieke als voor private investeerders, zegt hij. Hij verwijst onder meer naar de bouwplannen van een ziekenhuis en naar het concrete plan voor de Renault-site. "We kunnen hen nu enkel zeggen: kom binnen een paar jaar terug", omdat er geen enkele duidelijkheid is wanneer de vergunningen zullen afgeleverd worden.

Hans Bonte hekelt voorts het feit dat de Vlaamse regering geen plan B heeft, hoewel het voor de ingewijden al langer duidelijk was dat een vernietiging van het GRUP in de pipeline zat. "We zijn het aan onszelf en aan de economische actoren verplicht een nieuw GRUP op te stellen, ditmaal met inspraak van de steden en lokale besturen", verklaarde de Vilvoordse burgervader.

Quasi onmogelijk
"Grote projecten realiseren in Vlaanderen is aartsmoeilijk, quasi onmogelijk geworden." Dat zegt Uplace-voorzitter Bart Verhaeghe in een reactie. Hij betreurt dat de Raad van State geen rekening heeft gehouden met de vooruitgang die intussen inzake mobiliteit werd geboekt.

"Ik ben 9 jaar bezig om, op verzoek van de Vlaamse regering, een innoverend project met duidelijke maatschappelijke meerwaarde uit te werken, behaal alle vergunningen met inspraak van alle mogelijke partijen nadat ik alle wettelijke procedures heb doorlopen en alle wetten heb nageleefd, investeer daarvoor in mensen en middelen voor de uitwerking van mijn project (tot nog toe 70 miljoen euro)", aldus Verhaeghe.

"Ik word weliswaar keer op keer teruggefloten, nadat ik alle vergunningen heb verkregen, omwille van juridische fouten bij het verlenen van die vergunningen. Telkens is er wel één of andere rechtsregel die door God weet wie wordt ingeroepen om je project te blokkeren. Daarenboven duurt het jaren alvorens de rechtbanken uitspraak doen. Kortom de rechtszekerheid, die één van de fundamenten is van elk ondernemerschap, is gewoonweg totaal zoek", zegt de Uplace-voorzitter, die verdere stappen overweegt "ingevolge de ernstige aantasting van mijn recht op ontwikkeling van economische projecten met een belangrijke maatschappelijke impact."

Verhaeghe wijst er voorts op dat de Vlaamse regering sinds 2011 belangrijke stappen heeft genomen inzake mobiliteit rond de Uplace-site, zowel voor het wegennet, het tramtracé, het treinstation en de pendelbussen. Hij vertrouwt er dan ook op dat de Vlaamse regering dringend een nieuwe zoneringsbeslissing zal nemen op basis van de vooruitgang in het mobiliteitsdossier. "Dit is absoluut niet alleen voor Uplace, maar voor de heropwaardering en de broodnodige economische groei in het industriële braakland van de hele reconversiezone", besluit voorzitter Bart Verhaeghe.

BELGA