Proximus bevestigt: 1.900 banen bedreigd bij, maar ook 1.250 aanwervingen gepland

VAKBONDEN DIENEN STAKINGSAANZEGGING IN

Proximus-topvrouw Dominique Leroy.
Photo News Proximus-topvrouw Dominique Leroy.
Telecombedrijf Proximus bevestigt dat de komende drie jaar 1.900 jobs bedreigd zijn. Daarnaast zijn er wel 1.250 aanwervingen gepland. Tegen 2022 wil het bedrijf een bijkomende besparing van 240 miljoen euro doorvoeren. “We hebben geen andere keuze”, zegt CEO Dominique Leroy. De vakbonden reageren geschokt op het banenverlies en hebben een stakingsaanzegging ingediend. Ontslagnemend premier Charles Michel blijft zich verzetten tegen naakte ontslagen bij Proximus.

“Proximus moet zijn manier van werken veranderen, flexibeler worden, de competenties van zijn medewerkers op digitaal vlak versterken en zijn kostenstructuur aanpassen om meer marktconform te zijn”, klinkt het in een persbericht.

“We begrijpen dat al deze veranderingen voor enige onzekerheid in onze teams zullen zorgen, maar het tempo van de digitalisering en de disruptieve marktomstandigheden laten ons geen andere keuze”, zegt Leroy. “We willen de transformatie van Proximus versnellen om de uitdagingen van de toenemende digitale wereld aan te kunnen en de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.”

Besparing van 240 miljoen

De topvrouw voegt nog toe dat Proximus een traditie van sociale dialoog heeft en dat ze rekent op de sociale partners “om snel constructieve discussies aan te gaan”. Samen met de vakbonden, die vanochtend werden ingelicht, wil het bedrijf bekijken hoe de besparingsdoelstellingen “op de meest sociaal aanvaardbare manier” kunnen worden bereikt. Het bedrijf streeft naar een bijkomende bruto besparing van 240 miljoen euro tegen 2022.

Het aantal geschrapte banen kan nog veranderen onder invloed van het sociaal overleg. “Medewerkers die het bedrijf zouden verlaten, zullen vanzelfsprekend met de nodige zorg worden omkaderd en begeleid”, meldt Proximus. Wat de aanwervingen betreft, zijn er 750 gepland “voor de verdere uitbreiding van de ICT-activiteiten in de diverse filialen” en 500 binnen Proximus N.V. “in de nieuwe digitale domeinen”.

Stakingsaanzegging

De vakbonden reageren geschokt op het banenverlies en hebben een stakingsaanzegging ingediend. “We roepen niet op tot staken, maar wanneer er emotionele reacties zouden komen van werknemers, dan zijn zij ingedekt”, zegt Ben Coremans van ACV-Transcom. “We staan nu voor formeel overleg. Voor de werknemers zijn het heel moeilijke dagen. Zij zijn in het verleden steeds meegegaan in veranderingen. De manier waarop dit nu gebeurd is, getuigt dan ook van weinig respect”, aldus Coremans.

De bonden hebben van de directie geen engagementen gekregen dat het niet tot naakte ontslagen zal komen. “We hebben wel de belofte gekregen dat het sociaal overleg zal gerespecteerd worden”, reageert Linda Herremans van VSOA. Onze prioriteit is nu om gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te vermijden.” 

De hoofdzetel van Proximus in Brussel.
BELGA De hoofdzetel van Proximus in Brussel.

De socialistische overheidsvakbond ACOD meent dat “een parlementair debat” zich opdringt. “Het paritair comité bracht geen duidelijkheid over welke plannen er nu concreet op tafel liggen en waarover men wenst te onderhandelen”, meldt ACOD deze namiddag in een persbericht. “Ook op onze vraag naar harde garanties (geen naakte of gedwongen ontslagen) werd negatief geantwoord.”

ACOD noemt het “onaanvaardbaar” dat de transformatie op kosten van het personeel moet gebeuren. “Door de vele vertrekkers zitten al veel collega’s op hun tandvlees en enkel bijkomende aanwervingen kunnen hiervoor een oplossing zijn. Gezien er schijnbaar geen inspanning gevraagd wordt van de aandeelhouders en er geen echte wijziging is op het vlak van investeringen, is elk mogelijk evenwicht momenteel zoek”, klinkt het. ACOD eist dat de directie en de raad van bestuur zoeken naar alternatieve methodes en dat ze de goedgekeurde principes bijsturen. “Tot zolang kan er geen sprake zijn van enig constructief overleg.”

Regering

Ontslagnemend premier Charles Michel blijft zich verzetten tegen naakte ontslagen bij Proximus en vindt dat het management van het telecombedrijf zijn huiswerk moet overdoen. Dat verklaarde de eerste minister vandaag in de Kamer. De raad van bestuur zou ook enkel akte hebben genomen van het transformatieplan en louter een mandaat hebben gegeven voor een consultatie, en dus geen overleg. “Dat is een zeer groot verschil”, aldus premier Michel.

Verschillende oppositiepartijen maakten duidelijk niet te geloven dat het nieuws voor de regering als een donderslag bij heldere hemel kwam. Ook werd de mogelijke komst van een vierde telecomspeler een nefaste invloed toegeschreven. Dat laatste wees minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) alvast van de hand.

Photo News

Premier Michel merkte op dat Proximus een autonoom overheidsbedrijf is, en bovendien beursgenoteerd. Dat brengt verplichtingen rond de vertrouwelijkheid met zich mee, luidde het. Hij herhaalde dat de regering pas dinsdagnamiddag kennis heeft genomen van de plannen van het management.

SWT

Om zo veel mogelijk naakte ontslagen bij het telecombedrijf te vermijden, is een beroep doen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) “een mogelijke piste”, verklaarde CD&V-Kamerlid Veli Yüksel in ‘De Ochtend’ op Radio 1. N-VA en Open Vld zijn echter tegen. “We moeten kijken naar de wensen van het personeel. Als mensen zich willen bijscholen, dan moet ook die optie ernstig worden bekeken”, aldus Yüksel.

Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld) is minder happig op SWT. Hij noemt het op Twitter “helemaal geen faire behandeling voor oudere werknemers”. “Wel integendeel, de oudste werknemers gaan er net als eerste uit zo. Bovendien verkleint het stelsel de aanwervingskansen van oudere werknemers.” Precies daarom wordt het stelsel verder afgebouwd, zegt Lachaert.

Ook de (federale) oppositiepartij N-VA is helemaal tegen, zo zegt ze bij monde van Vlaams parlementslid Axel Ronse. “Mensen in SWT zijn heel moeilijk te activeren. Vandaag zijn er zowat 50.000 permanent openstaande vacatures, dan zou SWT bij Proximus een heel slecht signaal zijn.” Omdat de Belgische staat de meerderheidsaandeelhouder van Proximus is, moet ze het goede voorbeeld geven, argumenteert Ronse.

Bij de MR wordt er dan weer op gewezen dat SWT niet uitgesloten kan worden voor werknemers die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Maar van een aanpassing van de wet om personen die nu te jong zijn voor SWT er toch gebruik van te laten maken, kan voor Kamerfractieleider David Clarinval geen sprake zijn. Hij wijst erop dat zijn partij voorstander is van outplacement, om de betrokken werknemers naar een nieuwe job te begeleiden.

Heruitvinden

Proximus bevindt zich naar eigen zeggen in een disruptieve context, omdat de digitalisering in de sector een kantelpunt bereikt en ook omwille van de uitdagende marktomstandigheden in België. 

“Proximus moet zich daarom fundamenteel heruitvinden en nieuwe digitale oplossingen aanbieden die beantwoorden aan de behoeften en wensen van de klant”, klinkt het. “Om dit te bereiken, bevestigen we de verdere uitrol van ons glasvezelnetwerk en de verdere voorbereiding in ons 5G-netwerk. Daarnaast breiden we verder onze ICT-activiteiten uit om bedrijven te helpen in hun digitale transformatie.”

De Belgische telecommarkt stagneert en de zware regelgeving zet de prijzen volgens Proximus verder onder druk. “Het is een hele uitdaging om dit streven naar meer connectiviteit en meer diensten aan competitieve prijzen te verzoenen met de belangrijke investeringsbehoeften. Zeker in een context waarin Proximus geconfronteerd wordt met operationele en personeelskosten die hoger liggen dan die van zijn concurrenten.”

Het telecombedrijf wil tegen 2022 een bijkomende bruto besparing van 240 miljoen euro realiseren. Dat moet mede gebeuren door rationalisering van zijn productportfolio, netwerken, platformen, gebouwen en IT-systemen en door verdere vereenvoudiging, automatisering en digitalisering. Proximus wil “samen met zijn leveranciers gesprekken aangaan om de verschillende mogelijkheden te bekijken om kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen”.

Wet-Renault

De premier en vicepremier Kris Peeters (CD&V) gaven nog aan ter beschikking te staan van de vakbonden om ondersteuning te bieden, om zo de dialoog sereen te laten verlopen. Minister Peeters bevestigde dat Proximus als overheidsbedrijf niet onder de wet-Renault valt. Die wet schrijft precieze stappen voor die bedrijven in herstructurering moeten volgen, onder meer in verband met de raadpleging van het personeel. Peeters zou die wet liefst ook van toepassing zien op de overheidsbedrijven en is bereid daar samen met het parlement stappen in te ondernemen, indien de Groep van Tien er zelf niet uitgeraakt.

De minister van Werk bevestigde ook de stellingname van zijn partijgenoot Stefaan Vercamer eerder op de dag, namelijk dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), de opvolger van het brugpensioen, niet aan de orde is. SWT bij Proximus is enkel mogelijk als er een akkoord is binnen de onderneming dat deel uitmaakt van een herstructureringsplan dat dan nog eens door de ministerraad moet worden goedgekeurd. Aan Villa Politica zei Peeters dat er binnen Proximus van uitgegaan wordt dat men pas in september pas met een saneringsplan rond zou zijn. 

Aandeel 1,5 procent lager

Na enkele schommelingen bij de opening van de beurs vandaag in Brussel, lijkt het aandeel Proximus zich in de loop van de voormiddag gestabiliseerd te hebben op een verlies van zowat 1,5 procent. Het aandeel startte de dag 3,5 procent lager, net onder 23 euro, maar klom na enkele minuten weer naar het niveau waarop het dinsdag was geëindigd (23,79 euro), voordat de handel werd geschorst in afwachting van duidelijkheid over de toekomstplannen. 

Nadien ging het weer iets lager, om schijnbaar te stabiliseren rond 23,40 à 23,50 euro. 
125 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Dominique Hermys

  Heb niets meer bij proximus, buiten n pay and go kaart. De rest mogen ze hebben. Veel te duur en hun internet trekt op niks.

 • Roland Hyat

  Sinds die vrouw aan de top staat bij proximus niets dan problemen. Heb vandaag mijn abonnement dan ook opgezegd.

 • Johan Billiet

  Nog in het processus van uitgespuwd te worden, worden ze al door de NVA-VLD mangel gehaald inzake SWT-toekenning. Onze dom-dommer-domst bende beseft niet (of ontkent bewust ) dat 50 plussers effectief niet makkelijk aan de bak geraken voor nieuwe jobs...maar voor zichzelf (waar er ook van een paar duizend te veel zijn) worden wel royale uitstapvergoedingen voorzien...

 • Carl Parker

  Rania Desaegher: de gebakken lucht generatie ziet vaak de problemen niet.

 • jaak Peeters

  Als gewezen personeelswerker zeg ik dat hier weer eens grote show wordt verkocht door figuren als Peeters, Michel en co. Zij weten heel goed dat een bedrijf in deze ontgrensde wereld slechts kan blijven bestaan als het zich voortdurend aanpast. Die ontgrenzing: daar hebben de heersende politici zelf voor gezorgd. Ze zijn dus mede de schuld dat PXM dit soort dingen moet doen.