Prestaties worden belangrijker voor verloning bij KBC

Belga
De bank KBC past het loonbeleid voor zijn Belgische werknemers aan. Er komt een meer prestatiegerichte verloning, terwijl anciënniteit verder afgezwakt wordt als criterium. De jaarlijkse evaluaties verdwijnen. Dat schrijft De Tijd.

"De verloning wordt meer bijdrage- en minder leeftijdsgebonden", zegt de bank in een persbericht. De afspraken staan in een nieuwe cao die in 2018 van kracht wordt voor alle medewerkers van KBC Bank & Verzekering. Dat zijn er ongeveer 14.000.

KBC verloont voortaan op basis van 'loonbanden'. Een loonband is een 'marktconforme loonvork' die de opgenomen verantwoordelijkheden weerspiegelt. "De loonevolutie wordt niet langer bepaald door anciënniteit, maar door de individuele bijdrage. De leidinggevenden krijgen meer mogelijkheden om flexibel in te spelen op individuele prestaties en groeiende ervaring", klinkt het.

Vakbondsafgevaardigde Dirk De Backere (LBC-NVK): "Wat wij vooral belangrijk vinden, is dat er voor het eerst een eengemaakt verloningskader is voor zowel bedienden als kaderleden. Dat vermijdt willekeur bij teamleiders bij het verlonen van hun medewerkers."

KBC schaft ook de jaarlijkse personeelsevaluaties af. Die worden vervangen door "continue progressiedialogen tussen leidinggevende en medewerker".