Personeel Bombardier houdt optocht in Brugge

In Brugge hebben zo'n 300 personeelsleden van trein- en trambouwer Bombardier een optocht gehouden in het stadscentrum. Ze vrezen banenverlies nadat gisteren bekend raakte dat de hoofdzetel in Canada het bedrijf met de helft wil inkrimpen. De Brugse vestiging zou bovendien aangestuurd worden vanuit Noord-Frankrijk.

Zowat het voltallige personeel van trein- en trambouwer Bombardier in Brugge is vandaag te voet van het bedrijf naar het stadhuis van Brugge getrokken. De personeelsleden werden ontvangen door burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "We gaan er alles aan doen om de tewerkstelling in Brugge te behouden", zegt hij. "We gaan daarvoor op de tafel kloppen in de Vlaamse en federale regering."

Bij Bombardier is volgens de vakbonden ongeveer de helft van de 500 banen bedreigd. Vandaag wordt voor de tweede dag gestaakt, nadat de Europese CEO van Bombardier Transportation, Philippe Crauste, dinsdag de toekomstintenties voor de fabriek uit de doeken had gedaan. De vestiging zou voortaan worden aangestuurd vanuit Frankrijk en de las- en schilderactiviteiten zouden worden stopgezet. De bonden leiden daaruit af dat de helft van de banen op het spel staat.

Personeel Bombardier krijgt steun van Brugse politici

"Bijna iedereen was bereid om mee te stappen", zegt Freddy Bakker van ABVV Metaal ovr de optocht. "Op de Burg zijn we ontvangen door burgemeester Renaat Landuyt en het stadsbestuur. We konden een half uur lang onze grieven en verzuchtingen duiden en we hebben de indruk dat iedereen op dezelfde golflengte zat en de tewerkstelling bij Bombardier in Brugge wil garanderen", aldus Bakker.

Ook andere fracties van de oppositie waren aanwezig. "Elk zal via zijn eigen geijkte kanalen nu kijken wat er allemaal kan via de wettelijke procedures om maximale tewerkstelling te kunnen behouden in Brugge. Alle vakbonden zijn tevreden dat we ontvangen zijn geweest en dat er ook de nodige stappen zullen ondernomen worden de komende dagen en weken", aldus Steven Bogaert van ACV Metea.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront kreeg ook van schepen Annick Lambrecht (sp.a) te horen dat ze de zaak zal aankaarten in het federaal parlement, zoals de vakbonden hadden gevraagd. Lambrecht gaat zich morgen in de plenaire zitting van de Kamer richten tot minister van Mobiliteit François Bellot. De vakbonden hadden dat gevraagd.

M7

Vooral de productie van de M7 voor de NMBS baart de bonden zorgen. Ze willen de garantie dat de volledige productie in Brugge zal gebeuren, zoals eerder was beloofd. Dat zette Pol Van Den Driessche, die namens N-VA aanwezig was, aan om contact op te nemen met partijgenote en Kamerlid Inez De Coninck.

Zij kreeg namelijk eerder van minister van Mobiliteit François Bellot te horen dat de productiesites voor de M7-rijtuigen contractueel zijn vastgelegd. Een eventuele wijziging kan dus enkel na akkoord van de NMBS. De N-VA roept de internationale leiding van Bombardier op om zich aan deze afspraken te houden en de volledige productie in Brugge uit te voeren.

Morgen weer aan de slag

Op 3 maart volgt een ondernemingsraad over de site in Brugge. Dan zal het personeel te horen krijgen wat er precies zal gebeuren.

Het personeel gaat morgen weer aan de slag. "Stiptheidsacties en personeelsvergaderingen, naarmate we meer info verkrijgen, zijn in de komende weken uiteraard niet uitgesloten", besluiten de bonden.