Peeters: "Verschuiving vluchten Zaventem volledig uitgesloten"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
PHOTO_NEWS Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) is het grondig oneens met zijn Waalse evenknie Rudy Demotte (PS) en federaal staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH), die voorstellen om activiteiten van Brussels Airport in Zaventem te verschuiven naar Luik en Charleroi. Volgens Wathelet zou dat noodzakelijk zijn indien de Vlamingen niet aanvaarden dat er iets moet gedaan worden aan de geluidsoverlast voor de Brusselaars.

"Als er te veel geluidshinder is in Vlaanderen en in Brussel, dan zijn er andere oplossingen mogelijk. Bijvoorbeeld Luik of Charleroi", zei staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet vanmorgen in 'De Ochtend' op Radio 1. "Daar is een potentieel dat gigantisch groot is. Wij willen ook meer jobs en economische activiteit in Wallonië", verklaarde hij. "We hebben veel geïnvesteerd in de luchthavens, dus we zijn bereid om de capaciteit te verhogen." Waals minister-president Rudy Demotte (PS), ook uitgenodigd in 'De Ochtend', ging akkoord.

Maar Peeters is het daar dus niet mee eens. "De uitspraken van Wathelet en Demotte dat er activiteiten van Zaventem verplicht naar Charleroi of Luik zouden moeten verhuizen, is voor Vlaanderen volledig uitgesloten. Wij zullen niet toelaten dat Zaventem beknot wordt in zijn economische ontwikkelingsmogelijkheden. Een verschuiving naar Luik of Charleroi is ook nefast voor de Nederlandstalige - en overigens ook Franstalige - tewerkstelling op Zaventem", aldus Peeters in een vlammende persmededeling. Na het belangenconflict dat de Vlaamse regering vorige week indiende tegen de beslissing van Wathelet, zijn de standpunten dus nog niet dichter bij elkaar gekomen.

44.000 jobs dankzij Zaventem
Peeters wijst erop dat de luchthaven van Zaventem een jaarlijkse economische toegevoegde waarde van 3,3 miljard euro heeft en voor meer dan 20.000 directe en 24.000 indirecte jobs zorgt. Van de 20.000 directe werknemers wonen er bijna 3.000 in het Brussels gewest en 2.300 in Wallonië.

"Vlaanderen neemt zijn deel van de hinder van de luchthaven op zich, maar pleit voor een eerlijke spreiding van de hinder. Het is belangrijk dat bij die eerlijke spreiding ook de gemeenten van het Brusselse Gewest hun deel opnemen, op zo'n manier dat het voor iedere omwonende draaglijk is", zo waarschuwt Peeters zijn federale collega Wathelet nog.

"Solidariteit tussen Noord en Zuid in België, tussen Vlamingen en Franstaligen, betekent dat men elkaars groeipolen ondersteunt omdat men ervan overtuigd is dat iedereen daar beter van wordt", aldus nog Peeters.