Peeters legt advies Muyters naast zich neer en keurt werkloosheid met bedrijfstoeslag bij Carrefour goed

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kibbelden over SWT bij Carrefour.
Vanderveken/Belga Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kibbelden over SWT bij Carrefour.
Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft vanmorgen het herstructureringsplan van Carrefour goedgekeurd, ondanks het negatief advies van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). In dat plan, dat de vakbonden en directie van de supermarktketen onlangs afsloten, zit ook het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, vervat. Muyters betreurt de beslissing.

Vanmorgen ondertekende federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) het herstructureringsplan van Carrefour. Daardoor kunnen werknemers van Carrefour al vanaf 56 jaar in het SWT-stelsel stappen. Zo'n 600 van de 950 ontslagen werknemers komen in aanmerking.

Peeters moest over het sociaal plan advies inwinnen bij de gewesten. Bindend advies, zo benadrukte hij, maar Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) ontkende dat. "Ik moet enkel advies geven over het outplacement (de ontslagbegeleiding, red.), en niet over SWT. Maar als hij mijn advies daarover wil, dan zal het negatief zijn", aldus een verhitte Muyters enkele weken geleden in Terzake

Slecht signaal

Muyters vond SWT een slecht signaal, zeker nu er zoveel vacatures zijn, maar volgens Peeters is het aan Muyters en zijn VDAB om meer moeite te doen om de SWT'ers te activeren. Hij stelde vast dat ze amper aanbiedingen kregen van de VDAB. Volgens Muyters komt dat omdat SWT'ers nog moeilijk te motiveren zijn: ze behouden na hun ontslag immers 80 procent van hun loon. Het is quasi onmogelijk om hen te motiveren om weer alle dagen te gaan werken voor een klein beetje meer, zei de N-VA'er. 

Peeters vroeg na de hele discussie juridisch advies, over wie nu bevoegd was. Hij, zo luidde dat advies. De regio's moeten zich enkel uitspreken over outplacement, maar een positief advies houdt in dat ze ook SWT goedkeuren. Dat aparte negatief advies over SWT heeft juridisch geen waarde. En dus legde Peeters het negatieve advies van Muyters vanmorgen naast zich neer. 

Het is belangrijk dat er nu een einde komt aan de onzekerheid voor de werknemers van Carrefour

Kris Peeters

Peeters tevreden, Muyters niet

"Het is belangrijk dat er nu een einde komt aan de onzekerheid voor de werknemers van Carrefour", aldus Peeters. "Het herstructureringsplan kan worden uitgevoerd. Alle werknemers die hun werk verliezen kunnen rekenen op intensieve begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe job. Deze mensen worden niet afgeschreven van de arbeidsmarkt maar zullen dus maximaal geactiveerd worden. Bovendien wordt door Carrefour bijkomende middelen voorzien om SWT-ers naar knelpuntberoepen te begeleiden."

Muyters reageert teleurgesteld op Peeters' beslissing: "Het is jammer dat hij eerst advies vraagt en het dan toch naast zich neerlegt." "Zo bindend blijkt mijn advies dus niet te zijn", stelt de N-VA-minister op Twitter. "Ik zal de werknemers die in SWT gaan proberen activeren, want met de krapte hebben we ook hen op onze arbeidsmarkt hard nodig. Wat een gemiste kans dat ze die boodschap elders niet krijgen."

Het is jammer dat hij eerst advies vraagt en het dan toch naast zich neerlegt

Philippe Muyters

Extra premie voor opleiding knelpuntberoep

Carrefour toonde zich eerder deze week bereid om extra financiële middelen te voorzien voor de werknemers die met SWT gaan. Bovenop de 2.500 euro voor outplacement die in het herstructureringsplan voorzien was per werknemer die met brugpensioen gaat, is nu ook sprake van maximaal 500 euro extra indien ze een opleiding volgen voor een knelpuntberoep.