Peeters belooft maatregelen om faillissementshausse in bouw te stoppen

PHOTO_NEWS
Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) werkt aan een "waaier van maatregelen" om de toename van het aantal faillissementen in de bouwsector een halt toe te roepen. Zo komt er tegen de zomer een wetsvoorstel over een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers. Dat heeft hij vandaag gezegd tijdens het BouwForum, dat traditioneel door de Confederatie Bouw wordt georganiseerd op de eerste dag van Batibouw.

In zijn toespraak tijdens het BouwForum uitte Peeters zijn bezorgdheid over het stijgende aantal faillissementen in de bouw, vooral bij kleinere aannemers. De voorbije tien jaar verdubbelde het aantal faillissementen bijna, tot iets meer dan 2.000 in 2014, klonk het.

Peeters hoopt de trend te kunnen keren met een reeks maatregelen. Zo komt er een "structurele lastenverlaging" via onder meer de indexsprong en een "rigide loonmatiging". De regering heeft ook tot al verschillende algemene loonlastenverlagingen beslist, waarvan een deel gericht op sectoren met veel arbeiders. Specifiek voor de bouwsector zal voorts de mogelijkheid tot zaterdagwerk uitgebreid worden tot 96 uur. 

Samen met staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein (Open Vld) wordt ook gewerkt aan de aanpak van de sociale fraude. Daarvoor is een ronde tafel opgezet met de sector. Die moet tegen het bouwverlof concrete maatregelen opleveren om sociale dumping en andere vormen van fraude tegen te gaan.

Peeters kondigt ook een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers aan, naar analogie met het systeem dat al bestaat voor architecten. Hij belooft een efficiënt systeem - bijvoorbeeld geen schadeclaims voor onbeduidende bedragen -, dat niet leidt tot een sterke stijging van de kostprijs van het bouwen. Ook buitenlandse ondernemingen zullen de regels moeten volgen. 

Ten slotte is er de omzetting van de Europese ADR-richtlijn, over geschillenbeslechting buiten de rechtbanken om. Vanaf juni moet in België elke sector zo'n onafhankelijke organisatie hebben. "Dat moet zorgen voor een snellere, eenvoudigere en goedkopere geschillenregeling, wat in het voordeel is van alle partijen", aldus Peeters. 

De bouw heeft al zo'n organisatie, de Verzoeningscommissie Bouw. Die zou in de toekomst dan meer dossiers op zijn bord krijgen.

"De bouwsector is een economische grootmacht in ons land. Ze is goed voor 115.000 ondernemingen en 200.000 werknemers", aldus Peeters. "Het hoge aantal faillissementen vormt echter een permanente rem op de verdere groei van de sector. Daarom nodig ik de sector uit om samen na te denken over hoe we dit probleem kunnen aanpakken."

Het BouwForum van vandaag had als thema "Financiële Bouwstenen". Experts gingen er op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden om bouwprojecten tot stand te kunnen brengen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een overheidswaarborg om de aanvraag voor een woonkrediet te ondersteunen. Maar ook "wildere" ideeën zoals gespecialiseerde fondsen of, waarom niet, crowdfunding passeerden de revue.

"De financiering van bouwprojecten blijft een grote uitdaging de komende jaren. Wij willen vandaag de aanzet geven tot creatieve oplossingen", aldus Robert de Mûelenaere, de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. "Alternatieve financiering van bouwprojecten door particulieren en overheden zien wij als een belangrijke hefboom voor de toekomst."