Overnamebod voor perserij Ford Genk definitief afgesprongen

BELGA
Het overnamebod van de West-Vlaamse ondernemer Guido Dumarey van Punch Metals om de perserij van Ford Genk over te nemen, is definitief van de baan. Ford heeft beslist om de gesprekken met de kandidaat-overnemers stop te zetten.

"Het businessplan was opgebouwd rond een basisbestelling van koetswerkonderdelen van Ford, maar Ford heeft laten weten dat die bestelling er niet komt", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. "Meer zelfs, Ford start met de ontmanteling van de persen en neemt de matrijzen weg. Dat is ook een slecht signaal voor andere geïnteresseerden die hadden gehoopt op een startbestelling van Ford", luidt het.

Het is dan toch definitief over en uit voor het bod van Guido Dumarey. De West-Vlaamse ondernemer van Punch Metals wou de perserij van Ford Genk, dat binnenkort definitief sluit, overnemen. Eind november had de Vlaamse regering al laten verstaan dat het bod van Dumarey niet voldeed, maar nadien kwam er toch verder overleg op basis van een vernieuwd voorstel.

Maar ook dat voorstel is nu definitief van de baan. Het businessplan van Punch Metals vertrok van een basisbestelling van Ford voor koetswerkonderdelen. De ondernemer had daarvoor naar eigen zeggen ook engagementen van Ford. Maar de autobouwer heeft laten verstaan dat men niet moet rekenen op een bestelling. "Meer zelfs, men start morgen met de ontmanteling van de persen. De gietvormen worden weggehaald", legt de woordvoerder van minister Muyters uit.

Ford heeft volgens Muyters het recht de installaties te ontmantelen. "Maar het is wel een slecht signaal voor mogelijke investeerders die ook hadden gerekend op het gebruik van de persen en een startbestelling van Ford", luidt het.

Gesprekken stopgezet

Gezien het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen over de overname van de perserij van Ford Genk, die samenvalt met de dreigende stopzetting van de productie, heeft Ford beslist om de gesprekken met de kandidaat-overnemers stop te zetten. Dat meldt Ford.

"Zoals is bevestigd vorige week hebben Ford en andere stakeholders deelgenomen aan gesprekken met een beperkt aantal geïnteresseerde partijen over een levensvatbaar businessplan dat voorziet in de overname op lange termijn voor een beperkt deel van de bestaande Ford Genk-site", stelt de Ford-directie.

"Deze gesprekken vonden plaats tijdens het grootste deel van 2014 en waren gericht op de persactiviteiten op Ford Genk. Ondanks de goodwill en ernstige intenties van alle betrokken partijen in deze gesprekken, is er geen levensvatbaar plan voorgesteld dat Ford het vertrouwen geeft dat een competitieve business onder normale marktvoorwaarden. Het voorziet niet in een stabiele, langetermijntewerkstelling. Gezien het gebrek aan vooruitgang - en de dreigende stopzetting van de productie van Ford Genk - heeft Ford beslist om de gesprekken stop te zetten."

Ford blijft echter samenwerken met de Vlaamse regering en andere stakeholders om manieren te vinden om de Ford Genk-site te herontwikkelen. "Dit omvat het inschakelen van een deskundige consultant met uitgebreide ervaring in herstructureringsactiviteiten, zoals bij de herontwikkeling van de ex-Philips-site" aldus de Ford-directie. "Deze moet voorzien in een voorlopige studie over de mogelijke levensvatbare bedrijven en werkgelegenheid voor de Ford Genk-site."

Ford blijft eveneens werk maken van een aangepaste opleiding voor de werknemers die een alternatieve tewerkstelling zoeken, en ontwikkelt een voorstel tot opleidingsprogramma dat toegespitst is op jobs waarnaar een grote vraag is. Dit programma is hoofdzakelijk gericht op het bijstaan van laaggeschoolde werknemers, voor wie het moeilijker wordt dan geschoolde werknemers om nieuwe tewerkstelling te vinden", besluit de Ford-directie.

Bruggepensioneerden toch beschikbaar voor arbeidsmarkt?

Minister van Werk Kris Peeters zoekt een oplossing voor de werknemers van Ford Genk die door de aanpassing van de werkloosheid met bedrijfstoeslag, plots opnieuw beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, terwijl ze in november in het kader van de sluiting van de autofabriek pas beslisten niet langer beschikbaar te zijn. Dat heeft Peeters donderdag in de Kamer aangekondigd.

Het was sp.a-Kamerlid Meryame Kitir die de minister attent maakte op het probleem. De arbeiders van Ford Genk worden op 1 januari 2015 ontslagen. Ze komen dan terecht in een tewerkstellingscel. De arbeiders die ouder zijn dan 58 jaar of 38 jaar loopbaan achter de rug hadden, kregen een keuze. Ofwel stappen ze in een tewerkstellingscel en kregen ze een vergoeding van zes maanden loon, ofwel deden ze dat niet en kregen ze enkel recht op een verkorte opzegtermijn in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen.

Volgens Kitir hebben veel mensen omwille van hun leeftijd en loopbaan ervoor gekozen niet meer beschikbaar te zijn. Probleem is dat de regering heeft beslist dat iedereen die vanaf 1 januari 2015 onder het SWT valt, tot zijn 65ste beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Enkel wie voor die datum al gebruik maakte van het SWT en op 1 januari 60 jaar is, zal vrijgesteld zijn.

Minister Peeters zei zich bewust te zijn van het probleem in dit dossier. Hij zal de komende dagen overleg plegen met de RVA en de regionale ministers van Werk om te bekijken hoe ze de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren voor de mensen van Ford Genk. "Ik begrijp dat dit een reactie uitlokt. Zij hebben destijds een bepaalde keuze gemaakt. Nu is er een nieuwe federale regering die andere keuzes maakt en zij voelen zich daarvan het slachtoffer", aldus Peeters. "Ik moet hierop een antwoord geven. Ik zal hierover de volgende dagen overleg plegen".