Optima raakt bankvergunning kwijt

belga
Het bankstatuut van Optima Bank is ingetrokken door de Nationale Bank. Optima zegt dat het zelf afstand van haar vergunning doet. Maar de Nationale Bank is wel degelijk een onderzoek gestart naar de manier waarop de afhandeling van de bankactiviteiten van Optima is gebeurd.

"Optima Bank maakte in september 2014 een weloverwogen en bewuste keuze om haar traditionele bankactiviteiten af te bouwen. Deze afbouw bereikt nu een laatste fase", klinkt het. De verdere afwikkeling van de bankactiviteiten wordt gewaarborgd door haar hoofdaandeelhouder.

In 2011 nam Optima zoals bekend de voormalige Ethias Bank over. De hoge bankheffingen, de kapitaalvereisten onder Basel 3, de structureel lage rente en de vlakke rentecurve, brachten Optima er in 2014 toe om de traditionele bankactiviteiten (kredietverlening en deposito's voor particulieren) af te bouwen.

De afbouw van die traditionele bankactiviteiten werd ondertussen volgens Optima grotendeels afgerond: de spaarboekjes van particulieren waren eind 2015 allemaal afgesloten en de kredietenportefeuille werd aanzienlijk gereduceerd.

Optima zegt haar volledige medewerking te zullen verlenen aan het onderzoek van de Nationale Bank en alle nodige toelichting te zullen verschaffen.

De verdere afwikkeling van deze bankactiviteiten, met inbegrip van de terugbetaling van deposito's, wordt voor zover nodig gewaarborgd door de hoofdaandeelhouder van Optima Bank.

Overheidsgarantie

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verzekert dat Optima-klanten voor hun deposito's kunnen rekenen op de overheidsgarantie tot 100.000 euro. "Ik ga ervan uit dat alle aspecten van deze zaak, ook juridisch, ten gronde uitgespit zullen worden", voegt hij daar meteen aan toe vanuit New York. 

Van Overtveldt volgde al enige tijd het onderzoek van de Nationale Bank. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de Nationale Bank als toezichthouder dit dossier in het algemeen belang op de best mogelijke manier zal afhandelen", onderstreept hij. "De depositogarantie zal uiteraard gerespecteerd worden."

Voor de N-VA-minister moet de onderste steen bovenkomen. "Ik ga ervan uit dat alle aspecten van deze zaak, ook juridisch, ten gronde uitgespit zullen worden", besluit hij.

Johan van Overtveldt, die momenteel in New York verblijft.
BELGA Johan van Overtveldt, die momenteel in New York verblijft.