Oppositie krijgt laatste monitoringgegevens begroting 2014 niet

BELGA
De Vlaamse regering geeft de recentste monitoringgegevens over de begroting 2014 niet vrij. "Dat is nog nooit gebeurd. We gaan dat nu ook niet doen", zo zei minister van Begroting Annemie Turtelboom gisteren in het Vlaams Parlement in antwoord op de vraag van oppositiepartijen Groen en sp.a om meer duidelijkheid te krijgen over de recentste cijfers voor de begroting 2014. Sp.a-fractieleider John Crombez vindt het ongehoord dat de regering op 16 december niet kan zeggen dat het tekort voor 2014 eerder in de buurt van 350 miljoen euro zal liggen, of eerder in de buurt van 700 miljoen euro.

Vorige vrijdag lekte via Belga uit dat de Vlaamse begroting voor het lopende jaar 2014 afstevent op een tekort van 700 tot 800 miljoen euro. Minister-president Geert Bourgeois en minister van Begroting en Financiën Annemie Turtelboom noemden die cijfers meteen voorbarig.

De kwestie kwam dinsdag meermaals opnieuw aan bod in het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement. Oppositiepartijen Groen en sp.a drongen aan op meer duidelijkheid over de cijfers voor 2014. Begrotingsminister Turtelboom herhaalde dat het te vroeg was om iets te kunnen zeggen over de cijfers. Zo is het onder meer nog tot in januari wachten op de exacte cijfers over de inkomsten uit de gewestbelastingen. Het is bijvoorbeeld afwachten of de verwachte verhoogde inkomsten uit de registratierechten nog zullen opduiken. "Dat zien we vandaag nog niet in de cijfers", aldus Turtelboom.

Oppositiepartijen Groen en sp.a namen geen genoegen met dat antwoord van de begrotingsminister en drongen aan op de recentste monitoringgegevens. Maar de regering geeft die cijfers niet vrij. "Dat is nog nooit gebeurd", aldus minister Turtelboom. Ze werd daarbij gesteund door haar voorganger Philippe Muyters: "We geven die niet omdat het beleidsvoorbereidende stukken zijn". De N-VA-minister trad zijn Open Vld-collega ook bij door te stellen dat midden december nog te vroeg is om al duidelijke uitspraken te doen over de afsluiting van de begroting van het lopende jaar.

Maar ook daar nam sp.a-fractieleider John Crombez geen genoegen mee. Volgens hem moet de regering op 16 december wél al in staat zijn om duidelijk te maken of het tekort eerder op 350 miljoen euro of eerder op 700 à 800 miljoen euro zal liggen. "Dat is een verschil van 400 miljoen euro. Als dat cijfer klopt dan weten we nu al dat de begroting volgend jaar honderden miljoenen euro in deficit zal zijn. Als het cijfer onzin is, waarom zegt niemand van de regering dat dan? ", aldus nog Crombez.