Oppervlakte biolandbouw meer dan verdubbeld op tien jaar tijd

anp
Het areaal biologisch geteelde landbouw steeg in de jaren 2006-2015 in ons land van 28.634 tot 68.780 ha, een toename met een factor 2,4. Het aantal biologische landbouwbedrijven verdubbelde in die periode van 803 tot 1.717. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Landbouw Willy Borsus op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo).

De stijging in de jaren 2006-2015 was het grootst in Wallonië, waar het areaal toenam van 25.367 tot 63.437 ha (x 2,5). In Vlaanderen werd een stijging opgetekend van 3.267 tot 5.343 ha (x 1,6). 92,2 procent van het totale areaal dat in 2015 biologisch geteeld werd, bevond zich dat jaar dus in het zuidelijke landsdeel.

Ook het aantal biologische landbouwbedrijven steeg in Wallonië in de vermelde periode van 571 tot 1.347 (x 2,3). In Vlaanderen werd een toename geregistreerd van 232 tot 370 bedrijven (x 1,6).

Een biologisch landbouwbedrijf in Wallonië heeft een gemiddeld areaal van 40,05 ha, terwijl dat in Vlaanderen slechts 14,4 ha is.