Opnieuw jarenlange onzekerheid voor Arco-coöperanten?

PHOTO_NEWS
Mogelijkt velt het Grondwettelijk Hof morgen toch geen arrest over de Arco-waarborg. Volgens de krant De Tijd is het goed mogelijk dat het Hof juridisch advies zal vragen aan het Europese Hof van Justitie, waardoor de zaak nog jaren dreigt aan te slepen.

Normaal gezien velt het Grondwettelijk Hof morgen zijn arrest over de Arco-waarborg. Het gaat om een prejudicieel advies, op vraag van de Raad van State, over de vraag of de regeringswaarborg voor gedupeerde Arco-coöperanten andere aandeelhouders discrimineert. Zowel bij de Europese Commissie als bij de Raad van State lopen procedures tegen die Arco-regeling. Arco, de financiële poot van het vroegere ACW, was een van de grote aandeelhouders van Dexia, en samen met de val van Dexia is ook Arco in vereffening gegaan. Bijna 800.000 Dexia-klanten hadden zo'n coöperatief aandeel gekocht van Arco. Om te vermijden dat al die coöperanten hun geld zouden verliezen, in totaal 1,5 miljard, werd een waarborgregeling uitgewerkt door de regering. Maar die wordt nu dus aangevochten.

Bij de vorming van de regering werd afgesproken dat er hoe dan ook een regeling komt voor de coöperanten. Vooral CD&V stuurt daarop aan, aangezien veel coöperanten CD&V-kiezers zijn.

Maar De Tijd schrijft nu dat het Grondwettelijk Hof zich mogelijk morgen toch niet ten gronde zal uitspreken. Waarnemers achten het realistisch dat het Hof zelf de hete aardappel doorschuift naar het Europese Hof van Justitie. Uitstel dat lang kan aanslepen, aangezien het jaren kan duren voor dat Hof zich daarover buigt.

Politiek buskruit

Mocht het Grondwettelijk Hof oordelen dat de waarborg discrimineert en mocht de Raad van State de regeling vervolgens vernietigen, dan wordt het wel erg moeilijk om nog met een alternatief plan te komen voor de coöperanten. De kwestie is politiek buskruit omdat CD&V de inschikkelijkheid nodig heeft van N-VA, en met name van financiënminister Johan Van Overtveldt, voor de verkiezingen een van de scherpste critici van de Arco-deal.

EPA