OPINIE: "De sociale zekerheid is goed voor iedereen. Het basisinkomen niet"

Miranda Ulens is algemeen secretaris bij ABVV

Miranda Ulens.
RV Miranda Ulens.
“Weet je wat armoede doet dalen?”, dacht Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV, bij zichzelf na het lezen van de doodsteekstudie over het basisinkomen, “een sterke sociale zekerheid.” Ze legt uit waarom.

Er werden afgelopen decennia bibliotheken vol geschreven over het basisinkomen. Toch blijkt het idee onhaalbaar en maakt het onze samenleving ongelijker. Voor het basisinkomen is het dus over en uit. Op zoek naar alternatieven voor een menswaardig inkomen, dicteert de wijsheid ons. Maar, tiens, we hebben er één: een sterke sociale zekerheid

Sympathiek en sociaal?

Toegegeven: het is een sympathiek idee, dat basisinkomen. Gratis geld voor iedereen. Het bekt alleszins lekker. Sommigen vinden dat dit in de plaats moet komen van onze sociale zekerheid. Nu blijkt echter dat het basisinkomen de armoede vergroot. Het systeem is veel te duur voor wat het is, concludeerde onderzoek aan de universiteit van Antwerpen. Belastingen zouden toenemen en het basisinkomen zélf wordt belast. Nee, als ABVV zeggen wij voluit: een goede sociale bescherming gericht op een beter welzijn van iedereen, daar draait het om.

Sociaal en zeker!
De sociale zekerheid beschermt ons, ons hele leven lang. Terugbetaling bij de dokter? Sociale zekerheid. Betaald verlof voor arbeiders? Sociale zekerheid. Waardige pensioenen? Sociale zekerheid. Uitkering bij een arbeidsongeval, ziekte of werkloosheid? Sociale zekerheid! U leest het, ze speelt een sleutelrol in ons dagelijks leven.

Maar, in plaats van de financiering van de sociale zekerheid te garanderen, maakt de regering die financiering wisselvallig en bijzonder onzeker. Dat is problematisch, want ze is een dam tegen armoede en, voornamelijk ook, een verzekering van onze verworven levensstandaard. En dat vergeet men (bewust?) iets te vaak.

Alles kan beter, ook de sociale zekerheid
Maar, alles kan beter, zo ook onze sociale zekerheid. Twee punten. Onze pensioen zijn nog steeds bij de laagste van Europa. Ze moeten omhoog (te beginnen met een minimumpensioen van 1.500 euro netto). Uit De Grote Peiling bleek dat driekwart van de Belgen denkt niet te kunnen rondkomen op hun oude dag. Dat is compleet onaanvaardbaar in de 21 ste eeuw.

Daarnaast is het belangrijk dat de welvaartsenveloppe gegarandeerd blijft. Elke twee jaar onderhandelen de sociale partners over de invulling van die wettelijke voorziene enveloppe om de uitkeringen ook te laten meegenieten van de toegenomen welvaart. Als de lonen en de inkomens toenemen dan moeten de sociale uitkeringen dat ook kunnen, de minima op kop.

Ook daar denken ze binnen de regering anders over. Zij zien dit als een post om het gat in de begroting op te vullen: ze verminderde de enveloppe al met 40 procent. Enkel als de wettelijk voorziene enveloppe gerespecteerd wordt, en voldoende hoog en aangepast blijft, kunnen onze sociale uitkeringen welvaartsvast zijn zodat de koopkracht van mensen met een uitkering en/of pensioen gegarandeerd is.

Onze sociale zekerheid, en niet het basisinkomen, is daarom broodnodig in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Samen met waardige lonen uiteraard, want die vormen de basis.

Miranda Ulens
Algemeen secretaris ABVV