Onkelinx wil dat Brusselse regering tandje bijsteekt in arbeidsbeleid

BELGA
De Brusselse regering moet haar inspanningen opdrijven in het arbeidsbeleid. Zo moeten de middelen van de OCMW's voor de diensten die zich bezig houden met de integratie op de arbeidsmarkt verdubbeld worden. Dat zegt Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS-federatie, de grootste coalitiepartner in de Brusselse regering, op Télé Bruxelles.

"Werk blijft probleem nummer 1 in Brussel", ook al daalt de jeugdwerkloosheid met 16 procent. De strengere regels die de federale regering heeft ingevoerd voor de inschakelingsuitkeringen moeten immers nog hun effect hebben. Heel wat mensen die hun inschakelingspremie zullen verliezen, gaan aankloppen bij de OCMW's en voor Onkelinx moeten er maatregelen genomen worden om hen terug te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Daarom pleit de PS om de middelen van de OCMW's voor dat doel in 2015 met een vijfde te verhogen en binnen vijf of zes jaar te verdubbelen. Volgens haar moet het makkelijk zijn om de nodige 10 miljoen euro te vinden.

De gewezen vicepremier wil ook dat de steun aan de Brusselse bedrijven herzien wordt in het voordeel van die bedrijven die Brusselse werkzoekenden aanwerven.