Oeso verwacht 1,3 procent economische groei in België

THINKSTOCK
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht voor België een economische groei van 1,3 procent dit jaar, en van 1,8 procent volgend jaar.

De OESO ziet een graduele versterking van de economische groei, dankzij stijgende export en investeringen. De binnenlandse vraag blijft achter als gevolg van de besparingen en de loonmatiging in ons land.

België krijgt de raad de loonvorming in ons land opnieuw te hervormen door de loongroei meer aan de productiviteit te spiegelen. Sociale partners zouden aangemoedigd moeten worden om het automatisch indexsysteem te laten uitdoven en opnieuw lagere minimumlonen voor jongeren in te voeren. Dat laatste is iets waar de vakbonden zeker niet voor te vinden zijn.

Tax Shift
De OESO bepleit eveneens een tax shift weg van arbeid, naar lasten op consumptie en milieubelastingen, en waarschuwt ook voor verdere besparingen op investeringen in infrastructuur. Dat kan de toekomstige groei ondermijnen, klinkt het.

Verder merkt de organisatie nog op dat het integratiebeleid verbeterd kan worden. De werkende bevolking wordt immers ouder en de in het buitenland geboren bevolking in ons land leidt onder slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

Wereldeconomie
De wereldeconomie zal dit jaar minder sterk groeien dan eerder werd verwacht. Dit jaar zou een vooruitgang geboekt worden van 3,1 procent. In oktober werd nog een groei voorspeld met 3,7 procent. In 2014 ging de wereldeconomie met 3,3 procent vooruit. Volgens de OESO hangt de verlaagde voorspelling grotendeels samen met de krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van dit jaar.