NMBS stapelt verlies op tot 221 miljoen euro

BELGA
De NMBS Groep heeft in 2013 een nettoverlies opgetekend van 221 miljoen euro. Dat is iets beter dan het jaar voordien (-224,8 miljoen euro). In 2011 bedroeg het nettoverlies zelfs nog 348,9 miljoen euro. Enkele divisies doen het beter dan in het verleden, zoals de NMBS holding, maar bij de spoorwegmaatschappij NMBS stapelen de verliezen zich verder op. De groep torst ook een schuld van meer dan 4 miljard.

De bedrijfskasstroom van NMBS Groep -dat is het resultaat uit de operaties zonder intresten, taksen en afschrijvingen- evolueert positief. Die ebitda steeg in 2013 met 27 procent tot 110,3 miljoen euro. Zoals al eerder werd meegedeeld, heeft vrachtdochter NMBS Logistics vorig jaar voor het eerst een positieve ebitda gerealiseerd.

Negatieve kasstroom bij NMBS
Spoorwegmaatschappij NMBS kampt daarentegen met een negatieve operationele kasstroom: ondanks de gestegen omzet (+2 procent) is het bedrijf er niet in geslaagd de groei van de personeels- en exploitatiekosten op te vangen. De ebitda kwam in 2013 uit op -93 miljoen euro. Dat is een verdubbeling tegenover 2012.

Daarenboven werd het resultaat van de NMBS negatief beïnvloed door een uitzonderlijke waardevermindering van 134 miljoen euro op haar participatie in Logistics. Het nettoverlies van de spoorwegmaatschappij kwam zo uit op -331 miljoen euro, een verdubbeling tegenover 2012.

4 miljard euro schuld
Ook de schuldgraad van de groep evolueert negatief. De financiële nettoschuld bedroeg eind vorig jaar 4,186 miljard euro, bijna 400 miljoen meer dan eind 2012. "Deze schuldtoename is hoofdzakelijk het gevolg van de financieringsbehoeften voor nieuw materieel, zoals de Desiro-motorstellen", staat er in het persbericht.