Nationale Bank voorziet 59.000 nieuwe jobs, Planbureau slechts 16.300

Regeringsbeleid zorgt voor nieuwe jobs, maar hoeveel kan niemand zeggen

Commissie Sociale Zaken (archiefbeeld).
PHOTO_NEWS Commissie Sociale Zaken (archiefbeeld).
De berekeningen over de effecten die het regeringsbeleid over vijf jaar zal hebben, lopen sterk uiteen. De Nationale Bank ziet er door die maatregelen 59.000 nieuwe jobs bijkomen, waarvan 33.300 door de indexsprong. Het Planbureau, dat ook de besparingen en andere fiscale maatregelen mee in rekening bracht, voorspelt maar 16.300 bijkomende banen.

De Kamercommissie Sociale Zaken had verschillende instanties, onder wie het Planbureau en de Nationale Bank, gevraagd om van verschillende maatregelen uit het regeerakkoord de effecten op jobcreatie en en economische groei te berekenen.

De Nationale Bank bekeek de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verhoogde aftrek van beroepskosten en de verhoogde werkbonus voor de lage lonen. Die zorgen voor 59.000 extra jobs bovenop de nieuwe banen bij ongewijzigd beleid.

Ook jobverlies meegerekend

Het Planbureau komt aan een veel lager jobresultaat, maar hield ook rekening met het jobverlies door (bepaalde) besparingsmaatregelen van de federale overheid en de deelstaten en met andere fiscale maatregelen. Die zorgen, besparingen en fiscale maatregelen samen, voor 29.000 jobs binnen en buiten de overheid minder, zegt het Planbureau.

De indexsprong zou volgens het Planbureau 28.500 banen opleveren (tegenover 33.500 volgens de Nationale Bank).

Alles samen verwacht het Planbureau in 2020 een daling van het reëel bbp met 0,4 procent en een jobgroei van 16.300 banen. Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou met 1,2 procent dalen. Bij de Nationale Bank stijgt het reëel bbp tegen 2019 met 0,2 procent, het beschikbaar gezinsinkomen met 0,4 procent.

Reacties

De rapporten zorgden voor een fel debat tussen oppositie en meerderheid. De oppositie wees erop dat het Planbureau de door regering en meerderheid aangehaalde 60.000 jobs van de Nationale Bank relativeerde. "Deze studie geeft een vollediger beeld, want ook de voor de werkgelegenheid negatieve maatregelen zijn in rekening gebracht", zei Kristof Calvo.

Stefaan Vercamer (CD&V) benadrukte dat het rapport van het Planbureau onafgewerkt is en geen rekening houdt met alle maatregelen die de regering genomen heeft en zal nemen. Hij werd bijgetreden door Zuhal Demir (N-VA). "U doet aan cherrypicking", verweet ze de oppositie.

De discussie werd hevig toen Jan Verschooten van het Planbureau opmerkte dat ook zijn dienst op het tandvlees zit, sinds ze het met tien procent minder dotatie (of 900.000 euro) moet doen, waardoor tien mensen niet aangenomen kunnen worden en vertrekkend personeel niet vervangen kan worden.

Egbert Lachaert (Open Vld) vond die opmerking ongepast en stelde de objectiviteit van het Planbureau in vraag.