Minister Peeters start onderzoek naar gebruik interims

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)
photo_news Minister van Werk Kris Peeters (CD&V)
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vraagt de sociale partners duidelijkheid over de toepassing van de cao die de uitzendarbeid regelt. Bovendien heeft hij de administratie de opdracht gegeven een ruimer onderzoek te starten naar het gebruik van uitzendkrachten. Dat zegt minister Peeters in een reactie op een onderzoek van de PVDA naar het gebruik van interims.

De extreemlinkse partij nam bedrijven onder de loep waar minstens 250 voltijdse equivalenten aan de slag zijn. De PVDA-studiedienst stelde een top-100 samen van grote bedrijven die het meest gebruikmaken van uitzendkrachten. Daaruit blijkt dat gemiddeld een op de vier voltijdse arbeidsplaatsen ingevuld wordt door een uitzendkracht. Bij de top 20 stijgt dat cijfer tot ver boven de 40 procent. En tien grote ondernemingen hebben meer VTE's die ingevuld worden door interims dan door vaste werknemers.

De partij schuift zelf een "noodplan" naar voren tegen misbruik van uitzendkrachten. Daarin staan zes concrete voorstellen. Een daarvan is het invoeren van een maximumpercentage uitzendkrachten in ondernemingen en het instellen van een maximumgrens van het aantal opeenvolgende dagcontracten dat een onderneming een werknemer kan geven.

In een reactie zegt minister van Werk Peeters dat hij vakbonden en werkgevers heeft bijeengeroepen om tekst en uitleg te geven bij de toepassing van de cao rond uitzendarbeid. "Vaak wordt een vermeerdering van het werk gebruikt om een beroep te doen op uitzendkrachten. Daarvoor is een akkoord nodig van de syndicale delegatie, of als die er niet is, van de vakbonden in het paritair comité. Alle informatie over de ingezette interimkrachten en de motieven die daarvoor worden ingeroepen, moet periodiek worden bezorgd aan de sociale partners. De sociale partners hebben zich geëngageerd om deze manier van werken te evalueren en indien nodig aan te passen", legt de minister uit.

Daarnaast heeft hij de FOD Werkgelegenheid de opdracht gegeven een ruimer onderzoek te voeren naar het gebruik van uitzendcontracten.