Luchtvaart en luchthavens zorgen voor 77.386 jobs in België

UNKNOWN

De luchtvaartsector en de luchthavens zorgen in België voor 77.386 voltijdse jobs (fte's). Dat is goed voor 2 procent van de totale tewerkstelling in ons land en 2,4 procent van de tewerkstelling in loondienst. De toegevoegde waarde van luchtvaart en luchthavens samen bedraagt dan weer 6.150,1 miljoen euro, of 2 procent van het Belgische bbp. Dat staat in een vandaag voorgestelde studie van de Nationale Bank (NBB). De cijfers hebben betrekking op 2006.

De studie, "Economic Importance of Air Transport and Airport Activities in Belgium", werd voorgesteld in aanwezigheid van federaal staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe en Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits.

Weer vraagtekens
Een duidelijke trend die uit de studie naar voor komt, is dat de luchtvaartsector vanaf eind 2001 in het slop zat. Dat was ten dele het gevolg van de aanslagen in New York dat jaar, maar voor België ook van het failliet van Sabena. De jaren 2005 tot 2007 vormden in ons land dan weer een periode van herstel, terwijl 2008 als een "goed" jaar gezien wordt, ondanks de economische recessie die in de tweede jaarhelft losbarstte. Voor 2009 en later zijn er vooral veel vraagtekens.

De luchtvaartsector zorgde in de Belgische luchthavens - Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende - in 2006 voor een directe toegevoegde waarde van 1.127,2 miljoen euro en 1.388,8 miljoen euro indirect. De sector zorgde er voor 11.446 directe fte's en 13.524 indirecte fte's. Buiten de luchthaven zorgde de luchtvaartsector voor 10.267 directe jobs. Het aantal indirecte jobs bedroeg 20.440, bijna het dubbel dus.

Vijfde voor Brussels Airport
In totaal bedroeg de toegevoegde waarde van de luchtvaartsector én alle luchthavengerelateerde activiteiten 6.150,1 miljoen euro in 2006. Voor de vier luchthavens op Vlaams grondgebied ging het om ruim 5,3 miljard euro, of 2,9 procent van het Vlaamse bbp. In Wallonië zorgden de luchthavens van Charleroi en Luik voor bijna 890 miljoen euro toegevoegde waarde, of 1,2 procent van het Waalse bbp. Op het vlak van werkgelegenheid werden in 2006 66.942,2 voltijdse jobs gecreëerd, in Wallonië 11.184,8.

Van de zes luchthavens is Brussels Airport "natuurlijk" de belangrijkste in zowel totaal verkeer als toegevoegde waarde en tewerkstelling, leest de NBB-studie. De nationale luchthaven is goed voor vier vijfde van de totale luchthavenactiviteit in België. Hij zorgt voor 17.600 fte's en creëert 1,4 miljard toegevoegde waarde. Daarna komen Luik (8 procent), Charleroi (4 procent), Antwerpen (2,5 procent), Oostende (2 procent) en Kortrijk (minder dan 1 procent).

Op Europees vlak blijkt dat vooral het vrachtvervoer belangrijk is voor België. Brussel, Luik en Oostende nemen respectievelijk de zesde, achtste en twintigste plaats in in de top 20 van luchthavens met de meeste overslag in Europa. Wat betreft passagiersvervoer, is Brussels Airport slechts eenentwintigste. (belga/odbs)