Lagere groei verwacht, en dat maakt Vlaamse begrotingscontrole nog zwaarder

Planbureau verwacht nogmaals minder groei

PHOTO_NEWS
Het Federaal Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 1 procent zal groeien, nadat eerder van 1,5 en zelfs 1,8 procent werd uitgegaan. De lagere groeiverwachting belooft de geplande begrotingscontrole van de Vlaamse regering nog moeilijker te maken dan verwacht. Als de regerging-Bourgeois vasthoudt aan het beoogde begrotingsevenwicht, zal een extra inspanning nodig zijn. Hoe groot die inspanning zal moeten zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) kondigde al een vervroegde begrotingscontrole aan. "Het wordt geen gemakkelijke oefening", aldus Turtelboom.

De nieuwe voorspelling van het Planbureau ligt in lijn met die van de Europese Commissie (+1,1 procent) en de Nationale Bank (+0,9 procent). Ook de vooruitzichten van onze belangrijkste handelspartners werden naar beneden bijgesteld. In 2014 groeide de Belgische economie ook al met 1 procent, na twee magere jaren waarin amper groei werd opgetekend.

20.000 nieuwe jobs

Vorig jaar resulteerde de groei in een toename van de werkgelegenheid van circa 0,3 procent of netto 13.000 banen. Voor dit jaar wordt een stijging van 0,4 procent verwacht of 20.000 bijkomende jobs. Het aantal werklozen steeg vorig jaar met slechts 1.500 eenheden. Dit jaar zou de toename 20.000 bedragen, maar dat is vooral omdat een groter deel van de werklozen met bedrijfstoeslag voortaan beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt. De categorie van niet-werkende werkzoekenden wordt dus ruimer. In de Eurostat-statistieken zou de werkloosheidsgraad daardoor stijgen van 8,5 naar 8,6 procent.

Hoewel er een gunstige impact is van de beperkte toename van de loonkosten, zal de werkgelegenheid volgens het Planbureau niet in dezelfde mate toenemen als de economische activiteit omdat de arbeidsproductiviteit en -duur een inhaalbeweging maken. "Beiden daalden tijdens de periode van laagconjunctuur en remden toen het banenverlies af. Bovendien wordt de evolutie van de werkgelegenheid sedert 2014 veel minder ondersteund door de expansie van de dienstenchequewerkgelegenheid dan tijdens voorgaande jaren", klinkt het.

Begrotingscontrole wordt hoe dan ook een moeilijke oefening

Begrotingsminister Hervé Jamar (MR)

Geen verrassing

De nieuwe cijfers van het Planbureau komen niet als een verrassing voor federaal Begrotingsminister Hervé Jamar. De begrotingscontrole zal hoe dan ook een moeilijke oefening worden, is vandaag te horen. In maart houdt de federale regering een begrotingscontrole, waar, als gevolg van de somberdere groeicijfers, wellicht nieuw budget moet worden gezocht. Hoeveel extra geld er dient te worden gevonden, is nog niet bekend. "Daarvoor moeten we het rapport van het monitoringcomité, midden maart, afwachten", is te horen op het kabinet van Jamar. Dat comité volgt de rekeningen van de staat op en brengt verslag uit over de huidige en de toekomstige begrotingstoestand.

"Het groeivooruitzicht van 1 procent is realistisch en ligt in lijn met wat de andere instanties verwachten voor België", stelt het kabinet Jamar. "De begrotingscontrole zal hoe dan ook een moeilijke oefening worden."

Minister van Begroting Hervé Jamar.
BELGA Minister van Begroting Hervé Jamar.

Vlaamse begrotingscontrole nog zwaarder

De lagere economische parameters betekenen dat de Vlaamse regering bij de geplande begrotingscontrole op zoek zal moeten naar extra geld. Een groeiverlaging met 0,5 procent komt bijvoorbeeld in de regel overeen met zo'n 150 miljoen euro.

Maar omdat er naast die lagere groei en inflatie nog factoren een impact hebben op het begrotingskader, wil het kabinet-Turtelboom zich voorlopig niet uitspreken over de precieze impact op de Vlaamse begroting. "Maar de economische realiteit is bekend. Dat bevestigen de cijfers van het Planbureau ook. Dat is ook de reden waarom we een vervroegde begrotingscontrole hebben aangekondigd", legt minister Turtelboom uit.

Voor die vervroegde begrotingscontrole zijn de voorbereidingen al gestart. "De technische bilaterales lopen en in maart volgt het politiek overleg", klinkt het. Volgens de Open Vld-politica blijkt alvast dat er "nieuwe besparing" zullen nodig zijn en dat de geplande controle "geen gemakkelijke oefening" wordt.

Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld).
PHOTO_NEWS Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld).

Oppositiepartijen sp.a en Groen zien in de lagere groeiverwachting een bewijs van hun gelijk. Fractieleiders John Crombez (sp.a) en Bjorn Rzoska (Groen) roepen de regering op het budgettaire geweer van schouder te veranderen. "Dit bevestigt wat we al maanden zeggen, namelijk dat de maatregelen van de Vlaamse regering de groei verder afremmen", aldus Crombez. "Nog meer besparen dreigt en nog meer facturen verhogen dreigt dat effect alleen maar te versterken", klinkt het. Ook volgens Rzoska is de regering het prille economische herstel aan het "kapotbesparen". "Daarom zeggen we al langer om die fetisj van het nominale begrotingsevenwicht los te laten en werk te maken van gerichte en slimme investeringen", aldus Rzoska.

Sp.a en Groen verwijzen naar het recente SERV-rapport. Daarin wordt gepleit voor een "gecontroleerd tekort" van 250 tot 300 miljoen euro in 2015, op voorwaarde dat er tegenover dat tekort ekort een batterij overheidsinvesteringen staat die "op korte termijn de economie positief kunnen stimuleren".

Dit bevestigt wat we al maanden zeggen, namelijk dat de maatregelen van de Vlaamse regering de groei verder afremmen

John Crombez