Ga naar de mobiele website
^ Top

Laagste aantal werklozen met uitkering sinds 1982

BELGA
In ons land kregen vorig jaar 532.381 werklozen een uitkering van de RVA. Dat is het laagste cijfers sinds 1982, zo blijkt uit het jaarverslag van de RVA. Bij de werklozen die geen job zoeken, is de daling het sterkst.

In 2005 waren er nog meer dan 740.000 uitkeringsgerechtigde werklozen in ons land. De economische heropleving van de laatste jaren en een strenger activeringsbeleid hebben de laatste jaren een sterke daling in gang gezet.

De totale daling van de vergoede werkloosheid bedroeg vorig jaar 6,7 procent. De procentueel sterkste daling tekent zich af bij de niet-werkzoekende uitkeringstrekkers. Daar was er een afname met 10,6 procent tot 137.168. De werkzoekende vergoede werklozen namen met 5,3 procent in aantal af, tot 395.213.

Het aandeel niet-werkzoekenden bij de uitkeringsgerechtigde werklozen is sinds 2000 gedaald van 42 procent naar 26 procent. "Over enkele jaren zal deze groep verdwenen zijn", verklaarde administrateur Georges Carlens van de RVA.

De overheid zette hard in op activering van werklozen. Het aantal oudere werklozen en werklozen met een bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen genoemd), die meestal niet verplicht zijn om naar een nieuwe job te zoeken, is vorig jaar verder afgenomen, respectievelijk met 12,8 en 8,4 procent. Het aantal bruggepensioneerden daalde onder de drempel van 100.000 naar 94.506.

Minister Peeters opgetogen

Minister van Werk Kris Peeters reageert opgetogen op de RVA-cijfers. "We voeren een beleid om meer mensen aan het werk te krijgen. De cijfers tonen aan dat we resultaten boeken op dat vlak", zegt hij. "Op drie jaar tijd is bij de RVA een miljard euro meer bespaard dan vooropgesteld was."

Peeters erkent wel dat de cijfers over de uitkeringen opnieuw werden beïnvloed door een aantal beleidsmaatregelen. Zo werden de regels voor de inschakelingsuitkeringen hervormd. In de loop van 2015 werd de leeftijdsgrens voor het indienen van een uitkeringsaanvraag verlaagd van 30 naar 25 jaar. Voor jongeren onder de 21 geldt een diplomavereiste. De inschakelingsuitkeringen werden ook beperkt tot een periode van 3 jaar. In de loop van vorig jaar verloren bijna 8.000 mensen hun inschakelingsuitkering.

"Een diploma is nog altijd het beste toegangsticket tot de arbeidsmarkt. De maatregelen blijken ook te werken. In 2016 kwam er voor 7.986 werklozen die in de voorafgaande maanden een inschakelingsuitkering kregen, een einde aan hun recht op uitkering", dixit Peeters. "Van hen had meer dan de helft in het eerste half jaar een werkervaring en was 40 procent na een half jaar nog aan het werk."

Meer over3 reacties

Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie
Door het plaatsten van een reactie, ga je akkoord met de gedragsregels


  • marie-jose Marie-José Anthonis

    En als je dat niet gelooft maken je wel wat anders wijs

  • Patjeam Pm

    Idd hoeveel zijn er geschorst

  • patrick roels

    Hoeveel zijn er geschorst en over gegaan op het ocmw en hoeveel zijn er deeltijds gaan werken liefst deze echte cijfers want wij kunnen ook denken hoor meer sluitingen meer afvloeiingen en dan de werkloosheid die zo verminderd ????

Meld een bug