Kwart startende ondernemers is geen Belg

thinkstock
Vorig jaar had in ons land één startende ondernemer op de vier niet de Belgische nationaliteit. Tegelijkertijd worden elk jaar duizend buitenlandse zelfstandigen geschrapt omdat na onderzoek blijkt dat het om schijnzelfstandigen gaat.

"Het aantal buitenlandse starters in ons land neemt jaar na jaar toe", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). Dat leidt ze af uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. "Vijf jaar geleden waren ze goed voor één vijfde van alle starters, nu al voor één vierde. In 2015 ging het om 24.820 buitenlanders op een totaal van 103.200 starters. Het zijn vooral Roemenen die een eigen zaak in België beginnen. Vorig jaar waren ze met 7.314 en vertegenwoordigden zo bijna één derde (29%) van alle buitenlandse starters". Daarna volgen Bulgaren (8,6%), Nederlanders (8,3%), Fransen (7,8%) en Polen (6,5%).

Mattheeuws zegt overtuigd te zijn dat de meeste buitenlandse starters te goeder trouw zijn, maar dat er ook misbruiken zijn. "Al vijf jaar lang worden elk jaar duizend buitenlandse zelfstandigen geschrapt. Als iemand een neppostbusadres heeft opgegeven, is het duidelijk dat het gaat om een schijnzelfstandige", legt ze uit. "Of als een zelfstandige een leefloon krijgt van het OCMW maar géén sociale bijdragen betaalt, gaan er knipperlichten branden."

Waarom iemand zich inschrijft als zelfstandige terwijl die nooit de intentie heeft dat beroep uit te oefenen, is volgens Mattheeuws heel duidelijk: "Zo krijgen buitenlanders immers bepaalde rechten, zoals kinderbijslag, een leefloon en gezondheidszorg. Maar ik wil benadrukken dat ze zeker niet allemáál slechte bedoelingen hebben."