Koopkracht onder regering-Michel: werkenden winnen, gepensioneerden en langdurig werklozen niet

ANP XTRA
Wie aan het werk is of aan het werk is gegaan, heeft de voorbije vijf jaar vaak flink aan koopkracht gewonnen. Wie langdurig werkloos of gepensioneerd is, is er amper op vooruitgegaan. En wie moet rondkomen met een klein pensioen, heeft zelfs licht aan koopkracht ingeboet.

Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Leuvense economen, die in opdracht van de VRT de impact onderzochten van het federale regeringsbeleid op de koopkracht van werkenden, werklozen en gepensioneerden.

Middenklasse

In een studie van vorig jaar analyseerden de economen André Decoster en Toon Vanheukelom de gevolgen van het regeringsbeleid op de verschillende inkomensgroepen. Bleek dat vooral de hogere middenklasse er in koopkracht op vooruitging. Decoster en Vanheukelom maakten toen geen onderscheid tussen werkenden, werklozen en gepensioneerden, maar doen dat nu wel.


"Wie werkt, wint volop bij de belastingverlaging door de taxshift", zegt Decoster. De werkenden gaan er gemiddeld 4,4 procent in koopkracht op vooruit. Daarbij winnen werkenden met een laag loon (+7 procent) meer dan werkenden met een middelhoog loon (+ 5,4 procent) of een hoog loon (+ 2,3 procent).

Lage pensioenen

Wanneer wordt gekeken naar de gezinsinkomens, zijn het vooral de gezinnen uit de hogere middenklasse die er in koopkracht op vooruitgaan. Kortdurig werklozen die na minder dan één jaar een baan vinden, winnen duidelijk ook aan koopkracht (+ 4,5 procent).

Wie langdurig werkloos of met pensioen is, gaat er in koopkracht nauwelijks op vooruit. Langdurig werklozen die langer dan een jaar niet aan de slag zijn, winnen gemiddeld 0,8 procent en gepensioneerden amper 0,2 procent. Mensen met lage pensioenen lijden zelfs een licht koopkrachtverlies, aldus de VRT.

“Niet eerlijk herverdeeld”

Volgens sp.a-lijsttrekker Meryame Kitir toont de studie aan dat de rijkdom niet meer eerlijk herverdeeld wordt. “Mensen met lage lonen, uitkeringen of lage pensioenen zijn er niet op vooruit gegaan”, zo zei Kitir in het VRT-radioprogramma De Ochtend. N-VA-lijsttrekker Zuhal Demir bevestigt dat de federale regering inderdaad vooral gefocust heeft op de werkenden. “De focus lag op zoveel mensen aan het werk helpen en de loonkost naar beneden halen”, aldus Demir.

De N-VA-politica erkent wel dat er nog te veel mensen met een job moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Daarom stellen we voor om ook sociale voordelen toe te kennen aan mensen met een laag loon, zoals we ook de sociale toeslag in de kinderbijslag hebben uitgebreid naar mensen met een laag loon”, aldus Demir. 
114 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Gino Denil

  Deze regering ging er prat op dat ze de werkloosheid en het aantal uitkeringen terug gedrongen heeft. Ten dele gelijk Christian Alex. Recente studies hebben uitgewezen dat deze regering met haar beleid geen extra jobs gecreëerd heeft. Dat de miljarden uitgedeeld aan het bedrijfsleven enkel gebruikt werden om de winsten te verhogen. Zoals ook een econoom aan de RUG na een vergelijkende studie vast stelde en Paul De Grauwe ook opmerkte. EU studies tonen hier minder groei en minder consumptie.

 • Christian Alex

  Deze regering heeft alles behalve een liberaal beleid gevoerd. Meer immigranten, uitkeringsgerechtigden en ambtenaren staan voor een socialistisch beleid. Nog nooit werden zoveel uitkeringen uitgedeeld. Je zou ook kunnen zeggen dat ze een travaillistisch beleid hebben gevoerd: de belastingen op lonen werden verlaagd en deze op kapitaal verhoogd. Ondanks de feiten schijnen een hoop mensen te geloven dat ze erop achteruit gegaan zijn.

 • Marc Statham

  Als invalide 1350 euro pensioen...

 • Gerry Cle

  Jammer genoeg bewijst deze studie wat we al lang wisten. De nettolonen zijn inderdaad gestegen en men kan dus meer geld besteden om dingen te kopen. Maar dat zowat ALLE basisproducten, energie op kop, duurder zijn geworden (vaak duurste van Europa) en we dus veel meer moeten besteden om hetzelfde te kopen verzwijgt men.

 • Ronny Ooijen

  christoph vermeirssen, dat de gemiddelde gepensioneerde nu netto minder ontvangt en de rijkere gepensioneerde méér ontvangt komt door de invoering van de taxshift. Bart De Wever vindt dat 1100 euro pensioen voldoende is voor de burger. Is dat ook de bedoeling?